DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 30     <-- 30 -->        PDF

da se samo optimalnom organizacijom odmora u toku radnog dana može
podignuti proizvodnost živog rada do 12%, pa i više;


ako radnik pri obaranju stabala klekne na jedno koljeno, da mu proizvodnost
živog rada raste za 22% uz 12% manji utrošak energije, a ako deblo
trupi u visini svojeg lakta, da mu proizvodnost raste za 20% uz 20% manji
utrošak energije — sve to u odnosu na osovni pognuti stav tijela pri tim
radovima;


da ručna pila, ako se ispravno udešava i njeguje može podizati proizvodnost
živog rada pri njezinom iskorišćavanju za 100—120% u odnosu na rad
neispravnom pilom, pa je važnije ispravno udešavati i njegovati pilu bilo
kojeg tipa nego nabaviti pilu optimalnog tipa a ne udešavati i njegovati je
ispravno;


SI. 4. Takmičenje šum. radnika u Delnicama. Foto: A. Sorić.


da u Zapadnoj Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, nordijskim zemljama
i drugdje postoji golema literatura o opravdanosti rada samo jednog radnika
(»Einmannrotte«), tj. šumskog majstora na sječi i izradi drvnih sortimenata;
takav posebno obučen radnik, opremljen i posebnim šumskim alatom,
postiže znatno veću proizvodnost živog rada u uvjetima teško prohodnog terena,
sa razmjerno malenom sječnom drvnom masom po ha, sastavljenom