DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Puteni mehanizacije sječe i izrade te iskorišćivanja dizalica na kamionima i
drugog — šumsko gospodarstvo je omogućilo reduciranje još daljnjih 56 radnika
(od kojih 32 lugara). Posljednje će se ostvariti postepeno u toku ove godine, pa
će slijedeće godine omogućiti uštedu od oko 33 miliona din u odnosu na 1963.
godinu.


U elaboratu koji razrađuje mjere za prelaz na tjedno 42-satno radno vrijeme
Šumsko gospodarstvo Sisak navodi i druge mjere putem kojih će se
podići ekonomičnost poslovanja, ah zasad ne računa još s njihovim financijskim
efektima. Takve su mjere:


približavanje inženjerskog i tehničkog kadra terenu, tj. proizvodnji;
izobrazba režijskog osoblja neposredno vezanog uz proizvodnju; organiziranje
pokretnog servisa za popravke motornih pila, remontne radionice za popravke
ostalih sredstava mehanizacije; izgradnja odgovarajućih šumarskih nastambi
za radnike; primjena analitičke procjene i sistematizacija radnih mjesta; poboljšanje
rukovođenja; usavršavanje sistema unutrašnje raspodjele; bolja
organizacija i poslovanje ostalih službi u poduzeću — službe financiranja i vođenja
računa o poslovnim sredstvima, kamatama i si., komercijalne službe,
kadrovske službe (pojačanje radne discipline i dr.); na koncu elaborat predviđa
kao mjere s dugoročnijim efektima i — studiranje racionalizacije radova
i procesa proizvodnje u šumarstvu, proučavanje standardnog oruđa za rad i
njegovog udešavania za optimalni efekt, studiranje organizacijskog obuka šumarstva,
proučavanje faktičnih i optimalnih investiranja u šumarstvu, povećanje
prihodne sposobnosti šuma i dr.


Nema sumnje, da svim tim navedenim mjerama a naročito onima koje
se temelje na naukama o racionalizaciji rada i ekonomici šumsko-privrednih
djelatnosti — treba istodobn o odlučno prići upravo zato jer se teže osigurava
njihovo masovno ostvarivanje putem mnogobrojnog rasutog radnog
kadra, pa se zato njihovi efekti pojavljuju kasnije. No, ne treba zaboraviti
da jednom ostvarene te mjere djeluju trajn o od godine u godinu bez ikakvih
dodatnih ulaganja, pa i znatnijih dodatnih napora, uzrokujući stalno povišeni
nivo proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti, te tim putem omogućujući
i sve obilnija ulaganja u mehanizaciju.


U SR Hrvatskoj bilo je određeno kao pokusno gospodarstvo za provedbu
skraćivanja tjednog radnog vremena još i Šumsko gospodarstvo Osijek, ali
ono je od tog pokusa zasad odustalo.


Šumsko gospodarstvo Maribor već ranije je pošlo sličnim putem koji je
planiralo Šumsko gospodarstvo Sisak. A ipak još nije moglo sigurno provjeriti
faktičnu prosječnu dužinu tjednog radnog vremena za sve one radnike koji
rade na otvorenom raspršeno i vlastitim oruđem za rad ili bez njega, a plaćaju^
se po radnom učinku. To momentane i nije toliko važno, ali bi trebalo barem
provjeriti da li se faktično povisila proizvodnost živog rada, ekonomičnost
i rentabilnost poslovanja u vezi s prelazom na skraćeno tjedno radno vrijeme
od 42 sata kao posljedica porasle umješnosti i zalaganja radnog kolektiva. To
pak također nije lako provjeriti, jer treba pri tom eliminirati sve ono što
uglavnom ne ovisi o zalaganju radnog kolektiva, a to je: promjena tržišnih
cijena, promjena instrumenata i mjera privrednog sistema, promjena količine
i asortimana planskog obujma sječe, promjena prosječnih radnih uvjeta na
radilištima koji utječu na proizvodnost rada pri sječi i izradi šumskih drvnih
sortimenata, promjene planskih troškova ukupnog šumskog transporta po toni
drvnih šumskih sortimenata (prosječne udaljenosti sjecišta od tržišta ili glav


394