DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ni cima se daju osobne naknade kao da su karaktera »više sile«, iako se dobrom
organizacijom i zalaganjem, dakle subjektivnim faktorima, mogu gotovo u cijelosti
predusresti. Znalačkim ugovorima, koji sadrže propise o penalima i si.
— mogu se barem dijelom predusresti i naprijed navedeni slučajevi, odnosno
barem dijelom, ako se ostvare, poduzeću naknaditi u obliku ugovorenih odšteta.
Na aktiviranje tih rezervi ne smije se zaboraviti, jer ono povisuje proizvodnost
živog rada i ekonomičnost poslovanja poduzeća.


Budući da se u navedenim poduzećima radi u zatvorenom prostoru —
radnici koji su redovito stalni na okupu su, rade pod kontrolom rukovodilaca
koji razmjerno lako na njih i njihov rad mogu utjecati, a pogotovu je lako
tačno utvrđivati vrijeme dolaska na rad, odlaska s rada, organiziranog odmora
— dapače nije teško utvrđivati i detaljnije elemente radnog vremena (metoda
trenutačnih zapažanja). U takvim uvjetima potpuno je razumljivo da se prati
tačno radno vrijeme i time osigurava najvažniji element za praćenje proizvodnosti
živog rada. Jedino ne prati se uvijek odvojeno radno vrijeme s obzirom
na pojedini radni učinak ih proizvod, odnosno nije uvijek savladana
poteškoća prikazivanja raznih efekata (učinaka i proizvoda) adekvatnim uvjetnim
jedinicama — pa zbog toga se još uvijek detaljnije ne prati proizvodnost
živog rada. No, kontrola trajanja radnog vremena u tim uvjetima, razumljivo,
laka je i uvijek se provodi. To što smo naveli objašnjuje nam, da u tim poduzećima
mnogo lakše treba tražiti da bude prvi temelj skraćivanja tjednog
radnog vremena radnika podizanje proizvodnosti živog rada koje se zasniva na
primjeni racionalizacije živog rada. No, zbog toga što u industrijskoj preradi
uopće troškovi živog rada zauzimaju u cijeni koštanja jedva 4—8%, odnosno
u mehaničkoj preradi drva drv. industrije 12—22% (ima tvornica pokućstva
pri kojima se taj postotak penje i do 28%) a preostali troškovi se odnose na
razmjerno skupocjenu sirovinu, pomoćne materijale, amortizaciju osnovnih
sredstava, kamate na poslovni fond i ostale troškove poslovanja — treba istodobno
tražiti da se podigne ekonomičnost putem racionalizacije rada. To se
u prvom redu odnosi na što bolje količinsko i kvalitetno, tj. vrijednosno iskorišćavanje
drva kao sirovine ili osnovnog materijala, na što potpunije iskorišćavanje
proizvodnih kapaciteta u pogonima odnosno poduzeću, na skraćenje proizvodnog
i financijskog ciklusa. Gdje postoje potrebni uvjeti, u prvom redu
dovoljno sirovina odnosno osnovnih materijala i osigurana realizacija proizvoda
na tržištu, treba se podignuti rentabilnost putem racionalizacije proizvodnje
produženjem pogonskog vremena uz odgovarajuću organizaciju radnih
smjena radnika. Tek na četvrtom mjestu dolazi podizanje proizvodnosti živog
rada i ekonomičnosti putem dodatnih ulaganja najprije u sitne tehničke racionalizacije
alata, šablona, naprava za pridržavanje predmeta rada, strojeva i
postrojenja, zatim u mehanizaciju, u preseljenja, rekonstrukciju, modernizaciju
(automatizaciju, automaciju), podizanje novih odjeljenja i pogona — što sve
treba da uzrokuje podizanje rentabilnosti tih dodatnih ulaganja, pa i svih u
proizvodnju angažiranih sredstava.


Glavne karike navedenih četiriju putova za skraćivanje tjednog radnog
vremena obrađene su općenito za čitavu industriju u mnogobrojnim napisima
sastavljenim u povodu akcija poduzetih za skraćivanje tjednog radnog vremena
(npr. materijali SITJ-a, časopis »Organizacija rada« broj 4/1964.), te u mnogobrojnim
knjigama i udžbenicima koji obrađuju nauke o organizaciji rada i
ekonomici industrijske proizvodnje (poduzeća). Također u poglavlju ovog rada


396