DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 36     <-- 36 -->        PDF

dinačnoj proizvodnji; ako integralno iskorišćenje drva govori za kombinate,
proizvodnost živog rada i ekonomičnost minulog rada govori za specijalizirane
pogone, koji mogu vršiti masovnu proizvodnju lančanim sistemom rada ili barem
velikoserijsku proizvodnju paralelnim kretanjem komada serije; vrlo je
važan problem s gledišta proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti također
izbor optimalne serije;


j) bolje iskorišćavanje drva kao skupocjenog materijala pri preradi; u pilanarstvu
treba jarmove gdje je moguće zamjenjivati tračnim pilama, pri jarmovima
upotrebljavati što tanje (uvozne) pile, precizno udešene, a piljenu robu
gdje je potrebno odmah pariti odnosno sušiti, sortirati i popraviti, pravilno uvitlavati
te zaštititi i čuvati na uvitlavalištu, dok drvne otpatke treba ekonomično
što bolje iskoristiti odnosno preraditi u drugim pogonima; pri proizvodnji
furnira treba ostavljati što manje neprerađenog drva i njega dalje iskoristiti,
eliminirati čvorove i krpati njihova mjesta; pri proizvodnji drvnih ploča treba
iskorišćavati što više drvnih otpadaka i ogrjevnog drva; pri finalnoj drvnoj
proizvodnji treba iskorišćavati minimalne a dovoljne dimenzije i kvalitete te
vrste drva, pa i jeftinije surogate, i obradu ostvarivati planski jednim prolazom
kroz strojeve kao i što više iskorišćavati diversifikaciju i standardizaciju
dijelova pri malom a dovoljnom broju izabranih tipova jednog proizvoda; pri
kemijskoj preradi drva treba iskorišćavati što sitnije i jeftinije drvne Sortimente
inače što bolje kvalitete za datu proizvodnju (sadržaj kemijskih spojeva,
stupanj suhoće, čistoće od kore i primjesa, te si.), a iskoristiti ili dalje
dati preraditi drvne otpatke (kao i regenerirati otpadne tekućine i kemikalije);


pri pilanarstvu koje se odnosi na listače od sirovine pretežno III klase
dobije se 25—30% sitnih sortimenata piljene robe koji apsorbiraju oko 50—60%
radne snage a zbog relativno niskih prodajnih cijena predstavljaju za pilanarstvo
znatan financijski gubitak; slična, samo blaža problematika, postoji
i u odnosu na piljenu robu četinjača; problem je analogan onome koji smo
obradili za iskorišćivanje šuma — ako društvo te Sortimente treba, negativne
financijske rezultate s njima u vezi trebaju pokriti kvalitetniji drvni scrtimenti;
s time u vezi treba istražiti prikladnost tzv. dvofazne pilanske prerade drva,
pri kojoj je odvojena primarna pilana (koja propiljuje trupce proizvodeći samo
standardne piljenice) od doradne pilane (koja dalje prerađuje poluproizvode
primarne pilane u popruge i druge sitne Sortimente piljene robe), jer je teško
obje faze rada sinhronizirati u istoj pilanskoj dvorani;


k) smanjivanje ostalih utrošaka materijala do racionalne granice, i to naročito
pomoćnih materijala prerade koji se uvoze (zamjenom s jednako dobrim
domaćim) ih su relativno skupi (zamjenom s jednako dobrim jeftinijim); smanjivanje
amortizacije i kamata na poslovni fond, i to otuđivanjem nekorištenih
i dotrajalih sredstava, boljim iskorišćivanjem proizvodnih kapaciteta naročito
uvođenjem više dnevnih smjena rada, pa i svakodnevnog rada u više
dnevnih smjena, bržim obrtanjem obrtnih sredstava (normativne zalihe, umjetno
sušenje umjesto dugotrajnog prirodnog sušenja, skraćivanje proizvodnog
i financijskog ciklusa i dr.); smanjivanje ostalih suvišnih troškova poslovanja;
smanjivanje režijskih troškova ne samo štednjom nego i povećavanjem obujma
proizvodnje;


1) usavršavanje sistema stimulativne unutrašnje raspodjele čistog prihoda
i osobnih dohodaka putem samostalnih pogona, ekonomskih i poslovnih (obračunskih)
jedinica;


398