DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 37     <-- 37 -->        PDF

m) osiguranje praćenja proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti — dovoljno
detaljnog da posluži svrsi.


Osim tih tačaka treba s obzirom na karakteristike industrijske proizvodnje
uopće, pa i prerade drva, naročito navesti još i ove:


n) racionalizirati unutrašnji transport (proučavanjem toka rada, crtanjem
hodograma i si.) upotrebom kosina, gravitacijskih uređaja, optimalnih transportera,
odnosno stolova priručnog skladištenja u kombinaciji s kornjačama
kojih se plato diže i spušta, viljuškara uz upotrebu — gdje je to moguće —
paletizacije, električnih kolica, dizalica, mosnih kranskih staza i si.;


o) racionalizirati punjenje i pražnjenje komora za parenje i sušenje drva
(putem kolosijeka s okretaljkama i duplom garniturom vagoneta, ili sa postranim
zidićima u komorama i vani uz kolosijek te vagonetom kojem se plato
diže i spušta, ih putem viljuškara s paletizacijom i si.) te osigurati njihov
proces po studiozno sastavljenim režimima;


p) osigurati potrebne kontrole kvaliteta, instrumenata, alata, strojeva, režima
tehnoloških procesa, i dr., naročito pred složenim i skupim radnim operacijama;


r) vršiti vremenske studije i studije toka rada, a pri masovnijim proizvodnjama
i studije pokreta u svrhu primjene naučne organizacije rada; pritom
pokloniti najveću pažnju elementima rada koji se najčešće pojavljuju, jer oni
najviše utječu na radni učinak;


s) pri pripremi masovni je proizvodnje služiti se i tzv. operativnim istraživanjem
uz upotrebu linearnog programiranja i si.;


t) služiti se uslugama instituta za naučna istraživanja a naročito prije
investicijskih ulaganja, jer je od presudne važnosti pitanje sirovinske baze,
lokacije pogona, optimalnih kapaciteta pogona (koji treba da budu pretežno
veći od naših pogona), optimalnog tipa proizvodnje, optimalnog iskorištenja drva
sitnih dimenzija (mehanički ili kemijski) i otpadaka, ovlađivanje avangardnim
unapređenjima tehnološkog procesa i si.


Što se tiče uhodanosti navedenih mjera u našim pogonima i poduzećima
za preradu drva — moramo konstatirati da stoji vrlo slabo, u analogiji gotovo
kako smo to analitički objasnili u prethodnom poglavlju za šumsko-privredne
organizacije. Dosta odgovornosti za to otpada na kadar rukovodilaca, naročito
direktora, koji dosta često nisu stručnjaci za preradu drva. Sto se tiče obrazovanja
radnika, srednjeg stručnog kadra i fakultetski obrazovanih stručnjaka
drvarske struke — racionalizaciji rada posvećuje se nešto više pažnje nego li
što smo naveli za šumarstvo, iako u tom pogledu ipak gotovo jednako slabo
stoji s obrazovanjem radnika (u najboljim standardnim postupcima, u organizaciji
radnog mjesta i si.). Isto tako bolje stoji s naučno-istraživačkim uslugama
karaktera racionalizacije i ekonomskih istraživanja proizvodnje nego li
u šumarstvu (Institut za drvo Zagreb i drugi instituti koji se bave istraživanjem
prerade drva te zavodi za produktivnost, ekonomski instituti i si. zavodi koji
se uopće bave industrijom).


Ukoliko za uvođenje tjednog 42-satnog radnog vremena radnika ne dostaju
kao temelji podizanje proizvodnosti živog rada i ekonomičnosti putem
racionalizacije rada te rentabilnosti putem racionalizacije proizvodnje produželjom
pogonskog vremena — preostaju još, kako smo to već naveli, ulaganjadodatnih sredstava, najprije u sitne tehničke racionalizacije alata, šablona, naprava
za pridržavanje predmeta rada, strojeva i postrojenja, zatim u mehanizaciju,
u preseljenja pogona, rekonstrukciju, modernizaciju (automatizaciju,