DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 38     <-- 38 -->        PDF

automaciju), nova odjeljenja odnosno pogone — čime se uzrokuje podizanjerentabilnosti poslovanja.


Kao primjer navodimo razmjerno malu mehanizaciju u obliku elektromotornog
malog gusjeničara koji se montira uz obične kružne pile i omogućuje
pomak predmeta rada. (God. 1956. u Francuskoj takva naprava je koštala
samo oko 50.000 starih francuskih franaka i nalazila se u svima drvnoindustrijskim
pogonima koje sam obišao u Parizu). Ta naprava, pored toga što
osigurava precizniji rad i onemogućuje povratni udarac predmeta rada, omogućuje
da kružnu pilu poslužuje samo jedan radnik (a ne dva kao u nas);
dapače, ako se montira prikladni žlijefo, ona, gurajući pri piljenju dasku, njome
gura i prethodnu do slijedećeg radnog stroja. Prema tome, putem te male
mehanizacije može se uštedjeti toliko radnika koliko ima kružnih pila plus
nešto pomoćnih radnika zaposlenih unutrašnjim transportom, pomnoženo brojem
dnevnih radnih smjena (tj. prosječnim tzv. koeficijentom smjenosti).


Sitnom mehanizacijom svrdlanja, utjerivanja šarafa, čavala, izrade detalja
za spajanje raznih oblika, brušenja, lakiranja, glačanja i si. znatno se podiže
proizvodnost živog rada uz vrlo mala dodatna ulaganja sredstava. Dobra šablona
svodi visokokvalificirani rad na nivo koji može obaviti nekvalificirani radnik,
uz neznatnu njezinu cijenu koštanja. Bez dobra alata — nema zanata,
a alat traži također razmjerno neznatna sredstva! U administraciji se također
mogu postići znatne uštede primjenom sitne mehanizacije (strojevi za umnažanje,
računske mašine, knjigovodstvene mašine i si.).


Što se tiče kemijske prerade drva, njezini kapaciteti ispoljavaju se —
barem očigledno — kao limitirajući faktor u odnosu na povećanje proizvodnosti
rada, naročito ako su maksimalno iskorišteni i sve rezerve manje-više
iscrpene. Ti kapaciteti rade redovito kontinuirano kroz čitavu godinu (bez
razdoblja za remont postrojenja) danonoćno, a radna aktivnost radnika svodi
se najčešće na vršenje nadzora nad tehnološkim procesima (pa se ovdje rad
može slabo mjeriti putem kronometra). Pa ipak, naročito pri našim starijim
pogonima i postrojenjima (taninska industrija, suha destilacija drva i si.), i
ovdje će se naći mogućnost skraćenja ciklusa proizvodnje, tj. povećanja obujma
proizvodnje u toku čitave godine (uz prikladniju sirovinu, pomoćne materijale,
režim tehnološkog procesa i si.) ili barem mogućnost smanjenja radne snage
(kojom sitnom tehničkom racionalizacijom ili automatizacijom kakve ´kontrole
i si.) — ako nigdje drugdje, a ono na stovarištu sirovina te u skladištima pomoćnih
materijala i gotovih proizvoda (unutrašnji transport), u administraciji


— ili mogućnost podizanja proizvodnosti živog rada putem smanjivanja zakašnjenja
i izostanaka s rada (evidencija, penale, bolje organiziranje zdravstvene
službe, transporta radnika, ishrane i si.). I tu se dakle može jednim ili drugim
navedenim putem povisiti proizvodnost živog rada. No, to i nije ovdje glavna
mogućnost racionalizacije — kada na osobne dohotke otpada do 10% cijene
koštanja, a na materijalne troškove i do 85%, a s ostalim troškovima poslovanja
i do 90%. Prema tome, glavne potencijalne rezerve ovdje se kriju u troškovima
poslovanja, odnosno u podizanju ekonomičnosti putem štednje troškova
poslovanja. Budući da kapacitet ovdje nije elastičan (maksimum sati dnevnog
rada), te rezerve moguće je aktivirati tehnološkim zahvatima, vođenjem
racionalnog financijskog poslovanja, komercijalnog poslovanja, unapređivanjem
proizvodnje.
Pri ostalim preradama drva, koje imaju redovno diskontinuiran pogonski
režim (sa slobodnim pogonskim danima), skraćivanje tjednog radnog vremena