DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prosječno dnevno radno vrijeme smanjuje se od 16, na 15, 14 i t. d. sati
sve do 40^satnog pa i nižeg radnog tjedna radnika u zemljama izuzetno razvijenih
proizvodnih snaga. Na primjer: godine 1910. prosječno efektivno trajanje
radnog tjedna radnika iznosilo je u Francuskoj 60,0 sati, u SAD 52,9 sati a u
SSSR god. 1913. 59,4 sati; godine 1960. ono je iznosilo u tim zemljama 45,5 odnosno
39,7 odnosno 41,6 sati (vidi izvore pod toč. 23.).


Najčešće u civiliziranim zemljama radno vrijeme radnika traje u prosjeku
tjedno 48 sati /pa i u ostalim zemljama narodne demokracije, osim Istočne
Njemačke u kojoj traje 45 sati (ibidem)/ — no pretežni broj psihofiziologa tvrdi
da to vrijeme premašuje psihofiziološki optimum, pa prema tome ide na štetu
ljudskog zdravlja, dužine radne sposobnosti i života. Čim prosječna društvena
proizvodnost rada dovoljno poraste — zahvaljujući porastu proizvodnih snagauputno je dakle skratiti radno vrijeme prema psihofiziološkom optimumu.
U uvjetima socijalizma ostvaruje se planski razvoj proizvodnih snaga, prema
tome i proizvodnosti rada, smanjivanja prosječnog radnog vremena, povisivanja
životnog standarda. S time u vezi članom 37 Ustava SFRJ zagarantirano
je radnim ljudima naše zemlje najduže radno vrijeme u godiisnjem pro-´
sjeku od 42 sata tjedno. Odmah napominjemo da to ne znači i pogonsko vrijeme,
koje treba idealno da obuhvati ne samo čitavih 24 sata dnevno nego i
sve dane u godini — kako bi se što potpunije iskoristili kapaciteti, postigla
što veća i jeftinija proizvodnja i zaposlenost stanovništva (vidi izvore pod toč.
7.); to se može postići radom pogona idealno u tri 8-satne radne smjene putem
četiri grupe radnika uz odobravanje radnicima slobodnih dana bez obzira na
uobičajene praznike i nedjelje. Prema tome, parola treba glasiti: »-kraće radno
vrijeme — duže pogonsko vrijeme« (»Kraće radno vreme za čoveka —
duže za mašinu« — vidi izvore pod 5.). Na temelju navedene ustavne odredbe
još nije izašao Zakon o rokovima i uvjetima prelaza na skraćeno radno vrijeme,
od 48 sati na 42 sata tjedno. U međuvremenu vrše se provjere putem pokusnih
prelaza na skraćeno radno vrijeme u poduzećima koja izabiru republički sekretarijati
za rad, uz njihov pristanak.
Pritom treba polaziti od osnovne postavke:
Prelaz na 42-satno tjedno radno vrijeme u godišnjem prosjeku ne smije


se shvatiti samo kao jednostavnu administrativnu mjeru u vezi s poštivanjem
ustavnih propisa! Taj zadatak treba shvatiti ekonomski kompleksno:


da se aktiviranjem svih rezervi u poslovanju uz kraće radno vrijeme radnika
daju isti ili veći rezultati u proizvodnji, osobnim dohocima i akumulaciji.


To aktiviranje rezervi u poslovanju ne smije se očekivati da će se u dovoljnoj
mjeri ostvariti spontano. Ono treba da se temelji na promišljenim
prethodnim elaboratima. Ostvarenje predviđanja tih eleborata putem faktične
proizvodnje nosi u sebi (kao i svaka akcija) stanoviti riziko. Ako su planska
predviđanja elaborata nerealna ili ako se podbace u ostvarenju, može se dogoditi
da se proizvodnja realizira po istom nivou organizacije i proizvodnih
snaga kao u prethodnoj godini — i da se snizivanjem tjednih 48 sati na 42
sata radnog vremena sniz e rezultati u proizvodnji, osobnim dohocima i akumulaciji
na (42:48) X 100 = 87,5%. To je ekvivalentno dodatnom godišnjem odmoru
od 38,1 dana, ako se godišnje uzima 305 potencijalnih radnih dana. Ako
pri skraćenom radnom vremenu ostane normiran odmor od pola sata u svakoj
smjeni (kao i pri svakoj smjeni 48-satnog radnog tjedna radnika), ti rezultati


366