DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 40     <-- 40 -->        PDF

nih rješenja, pa svako poduzeće može odabrati ono koje najviše odgovara specifičnostima
njegova rada i uvjetima i željama radnog kolektiva. Postoje npr.
varijante (vidi izvore 1., 7., 22., 29.):


osamsatni rad s neprekidnim razmakom slobodnih od rada 24 sata: 1 X 8 +


+ 24 sata;
7X 8 + 2, 7X 8 + 2, 7X3+ 3 kao jedinstvena varijanta s tri ciklusa i dr.
Ako sada pretpostavimo da su ti isti pogoni s kontinuiranom proizvodnjom
prije prelaska na 42-satno tjedno radno vrijeme radnika raznim mjera800
ma podigli proizvodnost njihova živog rada na ( X 100 = ) 114,3% —


700
postaje im moguće sa samih 700 radnika, dakle bez ikakvog povećanja broja
radnika, organizirati za radnike 42-satno tjedno radno vrijeme uz 8-satne
radne smjene i podjelu broja radnika na četiri grupe po (700 :4 = ) 175 radnika.


Razumljivo da se u tom slučaju postavlja pitanje prikladne kvalifikacije
(175 — 100 = ) 75 radnika, pa može doći i do potrebe njihove prekvalifikacije


— kako bi oni mogli zamjenjivati ostale radnike na njihovim dužnostima. S
time u vezi i ovdje dolazi do stanovitog povišenja ukupnih osobnih dohodaka,
pa se o tome treba voditi računa odnosnim povišenjem ekonomičnosti poslovanja.
Naprotiv — pritom uopće ne dolazi do povišenja troškova prevoza rad175
nika (na rad i s rada kući), dapače dolazi do sniženja njihova na ( 100 = )


200
87,5%, tj. za (100% — 87,5% =) 12.5%, jer pri svakoj radnoj smjeni sada
radi 175 umjesto kao ranije 200 radnika.


Da se osiguraju ekonomski temelji za skraćenje u godini prosječnog 48-
satnog radnog vremena tjedno, na 42-satno radno vrijeme radnika tjedno —
potrebno je i za preradu drva razmahati pokret racionalizacije rada i ovladavanja
organizacijom i ekonomikom te proizvodnje i takvih poduzeća.


Dosadašnja iskustva


U SR Hrvatskoj za pokusna poduzeća karaktera prerade drva, uz njihovu
suglasnost, izabrana su ova poduzeća:
Drvnoindustrijski kombinat Đurđenovac — Našice;
»Stjepan Geli« tvornica pokućstva — Đakovo;
»Ivica Lovinčić« grafičko industrijsko poduzeće papirnate ambalaže i konfekcije
— Zagreb;
Tvornica papira — Rijeka.
Na prijedlog samih poduzeća, naknadno je odobren pokusni stadij i ovim
poduzećima:
Drvnoindustrijsko poduzeće — Novoselec;
»Nikola Vetnić« tvornica četaka i kistova — Osijek;
Zagrebačka tvornica papira — Zagreb.


1. Tvornica pokućstva »Stjepan Geli« — Đakovo proizvodi isključivo kuhinjski
namještaj. Ta specijalizacija omogućila je poduzeću bez dodatnih investicija
da poveća proizvodnju od 567 na 9000 kuhinjskih garnitura, u posljednje
tri godine da poveća ukupni prihod na 218,5%, a proizvodnost živog rada