DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 41     <-- 41 -->        PDF

na 142,8%. Takve uspjehe uzrokuje specijalizacija, izbor povoljnih konjuktumih
tipova proizvoda, poboljšanje kvalitete i razmjerno sniženje cijena, uz
postojanje dobrih normativa, stimulativne unutrašnje raspodjele osobnih dohodaka
i radničkog samoupravljanja! Poduzeće za skraćenje radnog vremena
radnika na u godini prosječno 42-satno tjedno radno vrijeme predvidjelo je
naročito ove mjere:


— dopunsko stručno obrazovanje radnika: utvrdilo se da radnik bez kvalifikacije
ima 8´% nižu proizvodnost živog rada od radnika polukvalificiranog;
prema tome poduzelo se da se instruktažama i teorijskom nastavom podigne
kvalifikacija stanovitom broju radnika od NKV na PKV, čime se uštedjelo
5658 radnih sati godišnje i podiglo proizvodnost živog rada za 1,6%;
— bolje iskorišćivanje radnog vremena radnika: utvrdilo se da je godišnje
bilo 79.212 radnih sati izgubljeno zbog bolovanja, predviđenih i opravdanih
izostanaka te zbog 2752 sata neopravdanih izostanaka. 4368 sati izgubljenih zbog
organizacijskih propusta i 1744 sata izgubljena zbog radne nediscipliniranosti
radnika; povećanjem higijensko-tehničkih uvjeta, uvođenjem toplog obroka i
si. smatra se da će se uštedjeti 5520 radnih sati. kada bi banke i općine uvele
po koji radni sat popodne, uštedjelo bi se daljnjih oko 4795 radnih sati, kažnjavanjem
zakašnjenja moglo bi se uštedjeti daljnjih 1651 radni sat a realnim
učvršćivanjem radne discipline još 1395 radnih sati i uklanjanjem organizacijskih
nedostataka daljnjih 872 radna sata; prema tome, putem tog izvora radnih
rezervi moguće je godišnje uštedjeti u tom poduzeću oko 14233 radna sata,
što znači povišenje proizvodnosti živog rada za daljnjih 3,6%;
— bolje iskorišćivanje kapaciteta u poduzeću: utvrdilo se da se oni iskorišćivaju
jedva sa 29,02% a vrijeme stajanja i praznih hodova da obuhvaća
13,1%; prema tome, poduzelo se mjere sa ciljem podjele rada sa strojem od
rada na posluživanju, odstranjivanja uskog grla pila za poprečno piljenje, bolje
organizacije oštrenja pila; time se osiguralo godišnju uštedu 6483 radna sata, što
će povećati iskorištenje kapaciteta na 33,64%, tj. za daljnjih 11,2%;
— pojačanje druge smjene rada u mašinskoj radionici, uspostavljanje povoljnijeg
rasporeda strojeva, dopuna strojnog parka kružnom pilom, automatskom
prešom, dvostranom rendisaljkom, daljnje unapređenje stimulativne unutrašnje
raspodjele (na temelju grupnih normi i grupne raspodjele te samostalnom,
podjelom dohodaka svake grupe na njezine pojedine radnike) i radničkog
samoupravlj an j a.
Svime time poduzeće je dobilo osnovu za, porast proizvodnje za daljnjih
698 kuhinjskih garnitura; povišenje proizvodnosti živog rada nastaje 41,8%
iz povećanja kapaciteta a 58,2% iz,poboljšanja kvalifikacija i iskorišćenja radnog
vremena radnika. Pritom se dapače dobiva veći fizički obujam proizvodnje za
1,3%, veći neto produkt za 1,6%, veći neto osobni dohoci za 1,4% i veća akumulacija
za 1,9%.


2. »Ivica Lovinčić« grafičko industrijsko poduzeće papirnate ambalaže i
konfekcije -t- Zagreb, zavelo je,već god. .1962. 46-satni radni tjedan za njegove
radnike. Ono radi uglavnom u dvije smjene, a u ekonomskoj jedinici kartonaže
u tri radne smjene. Oko 35,0 do 31,4% proizvodi natron vreće a 42 do
48% valovitu ljepenku; pored toga se bavi strojnom izradom, štampom i preradom
papirnate ambalaže i konfekcije. Kvalifikacija radne snage u poduzeću
odgovara potrebama. — Da bi poduzeće prešlo od dosadašnjeg 46-satnog tjednog
radnog vremena radnika (svakog radnog dana po 8 radnih sati, osim