DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 42     <-- 42 -->        PDF

svake radne subote po 6 radnih sati) na skraćeno radno vrijeme radnika od
42 sata tjedno, ono je otkrilo ove rezerve odnosno mjere:


— smanjivanje organizacijskih nedostataka (čekanje na sirovinu, na popravke
strojeva i si.) toliko da uzrokuju umjesto 9´% samo 5% dosadašnjih
neproduktivnih vremena;
— bolovanje i druge izostanke s rada smanjiti za 30%;
— poboljšati organizaciju čišćenja strojeva i njihovih popravaka toliko da
se dosadašnji prekidi efektivnog njihovog rada smanje za 48´%;
— uskladiti generalni remont strojeva s planom proizvodnje, povisiti
intenzitet rada radnika do psihofiziološkog optimuma, boljom organizacijom
radnih procesa istisnuti očito suvišne vremenske pore prekida efektivnog rada.
Na temelju tih rezervi poduzeće uz skraćeno radno vrijeme radnika na
prosječno 42 sata tjedno s istim brojem radnika ostvaruje iste financijske
efekte kao ranije uz 46-satno tjedno radno vrijeme radnika. Novo skraćeno
radno vrijeme radnika ima ovaj oblik: 5 radnih dana po 8 radnih sati i
svaku treću radnu subotu u mjesecu po 6 radnih sati; to bi se moglo ukratko
označiti sa 5x8 + 2, 5x8 + 2, 5x8, 1x6 + 1 kao jedinstvenu varijantu s tri
ciklusa.


3. Drvnoindustrijsko poduzeće — Novoselec u ekonomskoj jedinici pogona-
tvornice parketa imalo je u posljednjem tromjesečju godine 1963.
pokusni pogon za radno vrijeme radnika skraćeno od 48 sati na 42 sati tjedno
a od početka god. 1964. prelazi u toj ekonomskoj jedinici na stalno skraćeno
radno vrijeme radnika. Pritom je poduzeće pri prelazu na skraćeno radno
vrijeme radnika aktiviralo ove rezerve:
— proširenje uskog grla sušionice;
— ubacivanje jasenovih i bukovih lamel-parketa u obujam proizvodnje
mozaik-parketa kako bi se time savladala dotadašnja ograničenost hrastovine
za proizvodnju hrastovih lamel-parketa (66% obujma proizvodnje) koja
je uzrokovala gubitak od 9% obujma proizvodnje, t. j . 19166 radnih sati;
do navedenog ubacivanja došlo je nakon analize tržišta Italije, Njemačke i
Austrije;
— bolja kontrola i suzbijanje izvannormativnih bolovanja, budući da su
iznosila 6,65% umjesto planiranih 3,9% radnog vremena.
Tim mjerama u pokusnom tromjesečju navedeni pogon je sa 91,6% ranije
radne snage uz skraćeno radno vrijeme radnika izvršio raniji plan količinski
sa 111,8% a vrijednosno 116%, jer je svaki radnik u skraćenom radnom
vremenu izradio za 4,4% više mozaik-parketa nego li ranije u dužem
radnom vremenu; u prva četiri mjeseca god. 1964., radeći uz stalno skraćeno
radno vrijeme radnika, navedeni pogon je ostvario s istom radnom snagom
još bolje rezultate, jer je svaki radnik u prosjeku pri skraćenom radnom
vremenu izradio 5% više mozaik parketa nego li ranije pri 48-satnom tjednom
radnom vremenu radnika, što je pored drugih ušteda omogućilo da mu
se za 6,3% podignu osobni dohoci. Navedeni pogon obuhvaća 11,8% sveukupne
radne snage zaposlene u čitavom tom drvnoindustrijskom poduzeću.


Početkom XI mj. 1963. poduzeće je uvelo pokusno skraćeno radno vrijeme
radnik* u ekonomskoj jedinici skladišta trupaca te u ekonomskoj jedinici
skladišta piljene drvne građe, koje jedinice obuhvaćaju oko 20,7% ukupne
radne snage drvnoindustrijskog poduzeća. U toku prva četiri mjeseca god.


404