DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 43     <-- 43 -->        PDF

1964. uz isto osoblje u skraćenom radnom vremenu radnika u tim ekonomskim
jedinicama izvršen je raniji plan vrijednosno sa 116,8%. To se temelji
na aktiviranju ovih rezervi:


— povećanje intenzivnosti rada do psihofiziološkog optimuma;
— smanjenje fluktuacije radnika;
— racionalizacija unutrašnjeg transporta.
Sada je na dnevnom redu istraživanje mogućnosti skraćivanja radnog
vremena radnika u pilanskoj dvorani; predviđaju se znatne zapreke, jer se
čini da su strojevi potpuno iskorišteni, a treća radna smjena ne može se
uvesti zbog pomanjkanja drvne sirovine. Ipak proizvodnost živog rada znatno
varira, između ostalog i zbog subjektivnih raktora. Tek pošto se uvede
skraćeno radno vrijeme radnika i u ekonomskoj jedinici tvornice namještaja


— uvest će se skraćeno radno vrijeme i za režijsko osoblje zaposleno u administraciji.
4. »Nikola Vetnić« tvornica četaka i kistova — Osijek do konca IX mj.
1963. upošljavala je njezine radnike 46 sati tjedno, tj. po sistemu 5x8,
1x 6 + 1 (radeći svaku subotu dva sata manje od 8-satne radne smjene). Od
početka X mj. 1963. prešla je na pokusni stadij za uvođenje skraćenog radnog
vremena po obliku 6x8 + 1, 5x8 + 2, 5x8 + 2, 5x8 + 2 (mjes. tri subote
slobodne, pored svih nedjelja i prazničnih dana). Da bi taj cilj ostvarilo s
ekonomskom podlogom, poduzeće je aktiviralo ove rezerve:
— rezerve u fondu radnog vremema: ranije se je fond radnog vremena
iskorišćavao sa 66,8% a gubici tog vremena iznosili su 33,2% — posebnim
mjerama poduzeće će ostvariti njegovo iskorišćavanje sa 74,8% a njegove
gubitke sa 25,2%; to znači da će se gubici fonda radnog vremena smanjiti
za 7,8%;
— povećanje zalaganja radnika i iskorišćavanja kapaciteta strojeva:
iskorišćavanjem te rezerve poduzeće temelji podizanje proizvodnosti živog
rada za daljnjih 1,3%; to nije mnogo, jer za 65% radova su utvrđene norme,
koje se u prosjeku prebacuju za 10—15% — one će se preračunati s 8 na 7
sati dnevnog rada i u skladu s novim normama povećati startni osobni dohoci
(kao mjerila raspodjele); odnosno to nije mnogo, jer su se kapaciteti dosad
iskorišćavali jedva sa 44,7% — prema bazi za tri smjene;
— odvajanje rada uz strojeve od rada na posluživanju strojeva, utvrđivanje
optimalnog asortimana proizvodnje, uvođenje serijske proizvodnje,
usklađivanje mjesečnih planova s godišnjim planom, specijalizacija i standardizacija.


Da bi se što bolje iskorišćavao fond radnog vremena, poduzeće je zaključilo
da ukine skraćeno radno vrijeme polaznicima škola — osim dopusta
pred ispit? i na sam dan polaganja ispita — te da se nadalje svi sastanci,
pa i oni upravnog odbora, održavaju izvan redovnog radnog vremena radnika.


U posljednjem tromjesečju 1963. uz skraćeno radno vrijeme poduzeće je
ostvarilo planirane iznose ukupnog prihoda sa 111,22%, čistog prihoda II sa
121,5% osobnih dohodaka sa 121,5%, fondova sa 121,5%, neto produkta sa
115,3% — uz jednaki broj radnika. Uz jednake uvjete ono je za god. 1964.
planiralo dapače fizički obujam proizvodnje sa 111,59% i ukupni prihod sa
116,05% — prema ostvarenjima u god. 1963.


5) Zagrebačka tvornica papira — Zagreb proizvodi papir, celulozu, kemijsku
drvenjaču, mehaničku drvenjaču. Ona početkom god. 1964. uvodi