DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 44     <-- 44 -->        PDF

pokusno ekraćeno 42-satno tjedno radno vrijeme radnika a zatim zadržava
stalno takvo skraćeno radno vrijeme radnika. Ekonomski temelji za to sastoje
se u aktiviranju ovih rezervi:


— smanjenje zaposlenih u administraciji i racionalizacija rada, što omogućuje
smanjenje broja radnika za 11,0% a ipak organiziranje četvrte grupe
radnika za ostvarenje kontinuiranog a skraćenog radnog vremena radnika
u pogonima osnovnih djelatnosti poduzeća;
— iskorišćavanje otpadnih materija kao jejtinijih od redovnih sirovina,
koje inače zauzimaju 60—70% troškova cijene koštanja;


— smanjenje, suvišnih bolovanja radnika, preorijentacija više na omotne
papire iako to smanjuje plan ukupnih prihoda za god. 1964. za 7,3% ali odgovara
tehnološkom procesu poduzeća i tržištu, uvođenje suvremenijih metoda
rada bez investicijskih ulaganja dapače i bez otklanjanja uskih grla
proizvodnje.
Sve to omogućilo je poduzeću da planira porast proizvodnosti živog rada
u god. 1964. za 23,8% — prema onoj iz god. 1963.


Poduzeće u pogonima osnovnih djelatnosti koji rade kontinuirano zavelo
je skraćeno 42-satno tjedno radno vrijeme radnika tipa 6x 8 + 2, pri čemu
svaka grupa od četiri grupe radnika radi u istoj radnoj smjeni kroz 6 dana (predviđena
je i varijanta, prema kojoj svaka radna grupa od četiri radne grupe
radi po dva uzastopna dana u istoj radnoj smjeni) . . Sve radne smjene su
pritom 8-satne, a svaka radna grupa radnika iza dvodnevnog odmora radi u
noćnoj smjeni. — Radnici zaposleni u transportu i restoranu rade u dvije
radne smjene po šemi 5x 8 + 2 s time da svaka od dvije grupe radnika u
tim pogonima radi na dan odmora sa po 1/2 njena sastava — tako da se
u toku mjeseca svima osigurava odmor koji odgovara 42-satnom tjednom
radnom vremenu radnika. — Radnici na ručnoj doradi i pakovanju te u
skladištu sirovina rade tjedno 6 radnih dana po 7 radnih sati. — Svi ostali
radnici pak koji rade u jednoj smjeni rade po šemi 5x 8 + 2 s time što 1/4
tih radnika na slobodni dan radi mjesečno jedamput — čirne se osigurava
potrebni ukupni fond radnih sati radnika u mjesecu.


6. Drvnoindustrijsko poduzeće »Jelovica« — Skofja Loka proizvodi vrata
i prozore, furnir, šperploče i panelploče te montažne kuće. Od god. 1961. u
tom poduzeću se radi prema 46-satnom tjednom radnom vremenu. Glavni
izvori za to skraćenje radnog vremena radnika bili su :
— transformacija odjeljenja građevne stolarije uglavnom u odjeljenje za
serijsku proizvodnju prozora;
— transformacija jednog odjeljenja za isključivu serijsku proizvodnju
vratiju uz prethodno ukidanje proizvodnje furnira i šperploča u tom odjeljenju;
—standardizacija znatnog broja elemenata pri proizvodnji montažnih
kuća;


— zadržavanje proizvodnje furnira i panelploča u posebnom odjeljenju
uz gotovo potpuno eliminiranje proizvodnje šperploča;
— racionalizacija unutarnjeg transporta uz primjenu stolova za odla^
ganje nezavršene proizvodnje i transportnih kornjači;
— brojčano jačanje osoblja režijskog karaktera za 10—25%, naročito
kompletiranje analitičko-pripremnog štabnog odjela sa 3 inženjera arhitekta,
1 tehničarom arhitektom, 2 ekonomista s fakultetskom naobrazbom, 1 tehničarom
za studij vremena i 1 tehničarom-normircem.
406