DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

racionalizacije rada te rentabilnosti poslovanja putem racionalnije proizvodnje
produženjem pogonskog vremena i putem dodatnih ulaganja u tu svrhu.
Tom studijom treba dokazati da li poduzeće ispunjava uvjete za prela


zak na skraćeni radni tjedan.


Pošto su se utvrdile rezerve, potrebno je sastaviti komparativne pregledetroškova, angažiranih sredstava i radne snage, raspodjele ukupnog prihoda
te posebno utvrditi komparativne pokazatelje financijskih rezultata, proizvodnosti
živog rada, ekonomičnosti i rentabilnosti. Pritom skoru budućnost
projektnog planskog razdoblja treba uporediti s ostvarenim baznim razdobljem.


Ta studija treba dokazati:


— da će se pri skraćenom radnom tjednu ostvariti ranije već planirani
ili veći obujam proizvodnje;
— da će se radnicima pritom osigurati barem još ranije planirani nivo
osobnih primanja — kao što bi to bilo pri 48-satnom radnom tjednu;
— da skraćivanje radnog vremena radnika ili ne će dovesti do povećanja
prekovremenog rada ili će se omogućiti da se takvo neznatnije povećanje plati
dodatnim osobnim dohocima iz dodatno ostvarene akumulacije poduzeća;
— da će skraćivanje radnog tjedna omogućiti ostvarivanje još ranije planirane
akumulacije — kao što bi to bilo pri 48-satnom radnom tjednu —
ili veće akumulacije;
— da će skraćivanje radnog tjedna faktično omogućiti jednaku ili veću
proizvodnost živog rada, veću ekonomičnost i veću rentabilnost;


— da ne će prouzročiti povisivanje prodajnih cijena;
— ukratko, da ne će poremetiti ranije planirane odnose u raspodjeli već
će ih eventualno još i popraviti.
Dobro bi bilo da se studiozno razradi metodika za takvu studiju — da
bi elaborati bili potpuniji, međusobno uporediviji.
S obzirom na to što se u pojedinom razdoblju znatno mijenjaju uvjeti
djelatnosti šumarstva — pri izradi navedene studije u šumsko-privrednim
organizacijama za pojedino razdoblje potrebno je u svrhu uporedbe razraditi
konkretni plan na temelju dosadašnjeg tjednog radnog vremena radnika i konkretni
plan na temelju projektiranog skraćenog tjednog radnog vremena radnika.
U poduzećima za preradu drva također je najispravnije isto tako postupiti,
ali ako se bitno ne mijenjaju osnovni činioci proizvodnje (sirovina, oruđe
za rad, radna snaga) — može se u svrhu uporedbe razraditi dosadašnje ostvarenje
u proteklom razdoblju i plan za odnosno plansko razdoblje na temelju
projektiranog skraćenog tjednog radnog vremena radnika.


Studija treba svakako sadržavati za plansko odnosno stvarno i projektirano
stanje ove pokazatelje:


— rasporeda radnog vremena pogona i radnika;
— ukupnog obujma proizvodnje (naturalno i vrijednosno);
— angažiranih sredstava;
— zaposlenih radnika;
— raspodjele ukupnog prihoda, dohotka, čistog prihoda;
— prekovremenog rada i dodatnih osobnih dohodaka za taj rad i izvora
njihovog financiranja;
— neto i bruto osobnih dohodaka prosječno po radniku i ukupno;
— akumulacije, i to s aspekta društva (neto produkta) i poduzeća (odlijevanja
čistog prihoda u fondove poduzeća);