DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— poslovnog uspjeha, i to proizvodnosti živog rada, ekonomičnosti i
rentabilnosti, pa i ostalih jedinstvenih pokazatelja poslovnog uspjeha;
— jedinstvene pokazatelje raspodjele i uvjeta privređivanja.
Elaborat treba orijentacijski obuhvaćati ove dijelove:

Uvod
— Rezerve i njihovo aktiviranje:
— opće mogućnosti

program konkretnih mjera
iz racionalizacije živog rada
podizanja ekonomičnosti
produženja pogonskog vremena i podizanja rentabilnosti
ulaganja sredstava i podizanja rentabilnosti
— Rezultati aktiviranja rezervi (komparativni pokazatelji i njihova
analiza)

Zaključak s konkretnim prijedlozima.
U izradi elaborata trebaju učestvovati sve službe u poduzeću; elaborat
trebaju prihvatiti čitav kolektiv i organi samoupravljanja poduzećem i njegovim
nižim organizacijskim jedinicama. Zatim se elaborat šalje nadležnoj
Općinskoj skupštini, Republičkoj privrednoj komori i Republičkom vijeću
sindikata Jugoslavije na pregled i mišljenje, pa Republičkom sekretarijatu
za rad na odobrenje, koji izdaje konačno rješenje za prelaz na pokusno ili
definitivno skraćeno tjedno radno vrijeme radnika. Dobro je poslati primjerak
elaborata i nadležnom Republičkom sekretarijatu koji se bavi odnosnom
oblašću, te odgovarajućem Institutu za naučna istraživanja, odnosno
Zavodu za produktivnost — da i te ustanove imaju pregled kretanja te da
upotpune njihova iskustva odnosno proučavanja na korist uspješnijeg pokreta
skraćivanja tjednog radnog vremena radnika i u preostalim privrednim
organizacijama.


Privredne organizacije koje pri izradi elaborata ne mogu naći dovoljno
rezervi za prelaz odmah na 42-satno tjedno radno vrijeme radnika mogu
preći prvo na 46-satni radni tjedan, zatim 44-satni radni tjedan tj. na
etapno skraćivanje (tzv. vertikalno skraćivanje) radnog tjedna radnika.
To dapače ima stanovitih prednosti: lakše uvođenje, manji riziko i si.; ali i
stanovite mane: opasnost iskorišćavanja samo površinskih unutrašnjih rezervi
(npr. apel za jačanje discipline) a zanemarivanja glavnih sakrivenih
unutrašnjih rezervi u sredstvima i metodama rada, preslaba motivacija radnika
za njegovu intenzivnu mobilizaciju na skraćenju radnog vremena radnika
i si. (Barišić, vidi izvor 1.).


Privredne organizacije koje pak ne mogu odmah pronaći dovoljno sakrivenih
unutrašnjih rezervi u svima njihovim pogonima, odnosno u svima nižim
organizacijskim jedinicama — mogu uvoditi skraćeno radno vrijeme radnika
najprije u jednoj nižoj organizacijskoj jedinici, zatim u drugoj i t. d.,
tj. one mogu ostvariti etapno uvođenje (tzv. horizontalno skraćivanje) radnog
tjedna radnika. To također može imati stanovitih prednosti: lakše uvođenje,
manji riziko, prioritetno uvođenje u onim jedinicama privredne organizacije
koje obiluju unutrašnjim rezervama i si.; ali i stanovite velike mane:
nastajanje različitih, tj. težih i lakših radnih režima u okviru iste privredne
organizacije, pa zbog toga rađanje nezadovoljstva dijela radnog kolektiva
privredne organizacije i radnih organizacijskih poteškoća usklađivanja procesa
proizvodnje (Barišić, vidi izvor 1.).


409