DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Zbog navedenog, privredne organizacije mogu pribjeći i kombiniranom
vertikalno-horizontalnom skraćivanju radnog tjedna radnika. No, i pritom one
trebaju pažljivo analizirati prednosti i mane tih dvaju oblika postupnog skraćivanja
radnog vremena radnika u privrednoj organizaciji.


Etapno skraćivanje (vertikalno) radnog vremena radnika teško je provesti
u radnim organizacijama sa kontinuiranim pogonskim režimom (bez
slobodnog pogonskog dana), jer je u njima nužno da se pri skraćenju 48-satnog
na 42-satni radni tjedan uvede četvrta brigada radnika za ostvarivanje
kontinuiranih triju radnih smjena a za manje skraćivanje radnog vremena
radnika ona ne može biti manja, i dr.


U slučajevima postupnog skraćivanja radnog vremena radnika privredne
organizacije trebaju za svako takvo skraćenje izraditi poseban elaborat i
proslijediti ga navedenim putem na konačno odobravanje Republičkom sekretarijatu
za rad.


Pošto radna organizacija primi rješenje za pokusni prelaz na skraćeno
radno vrijeme, ona treba prijeći na ostvarivanje i usavršavanje projektiranih
mjera, pospješiti izvršenje skraćenog radnog vremena radnika te uključiti
se u izvještajnu službu o rezultatima skraćenog radnog vremena radnika.
Prema toj službi dostavljaju se kvartalno odnosni izvještaji nadležnoj Saveznoj
i Republičkoj komisiji za radno vrijeme, pa i Republičkom zavodu
za produktivnost rada.


Radna organizacija u stadiju pokusnog uvođenja skraćenog radnog vremena
ima stanovita izuzetna prava i olakšice: u pravima koja se temelje na
trajanju radnog vremena radnika ona je izjednačena s onim radnim organizacijama
koje još uvijek imaju 48-satno tjedno radno vrijeme radnika;
trajanje i raspored radnog vremena radnika ne treba fiksirati u korigiranim
statutima već privremenim odlukama radničkog savjeta. No, ona nije ovlaštena
da negira elementarna prava radnika iz radnog odnosa: pravo na odmor
u toku rada, i to dnevni, tjedni i godišnji, pravo na naknadu za izvršeni
prekovremeni rad, noćni rad i si. (Barišić, vidi izvor 1.).


Konkretni organizacijski prijedlozi za razmahanje pokreta prelaza
na skraćeni radni tjedan radnika


Da bi se razmahao pokret za prelaz na skraćeni radni tjedan radnika
u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima koja prerađuju drvo


— predlažemo:
— potrebno je u odnosnim privrednim organizacijama izraditi studiozan
projekt aktiviranja rezervi i odnosnih organizacijskih mjera za prelaz na
skraćeno, po mogućnosti 42-satno sedmično radno vrijeme; pri tome imaju
presudnu ulogu inženjeri i tehničari te ekonomisti tih privrednih organizacija;
—potrebno je što prije ostvariti praćenje proizvodnosti živog rada te
vršenje ekonomskih analiza u cilju praćenja ekonomičnosti i rentabilnosti u
pojedinim djelatnostima i cjelini odnosne privredne organizacije; pri tome
imaju također presudnu ulogu inženjeri i tehničari te ekonomisti tih privrednih
organizacija;


— potrebno je što prije zavesti pripremu proizvodnje u odnosnim privrednim
organizacijama — kako bi se iskoristile one velike unutrašnje rezerve
koje se tim putem daju odmah aktivirati; pri tome će glavnu ulogu
izvršiti inženjeri i tehničari privrednih organizacija;
410