DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— potrebno je povesti i trajno održavati propagandu racionalizacije radova
te unapređenja stimulativnosti unutrašnje raspodjele čistog prihoda i
osobnih dohodaka u odnosnim privrednim organizacijama; na tom poslu mogu
mnogo uraditi inženjeri i tehničari putem svojih stručnih društava, sindikata,
kao i ekonomisti zaposleni u tim privrednim organizacijama — te jedni i
drugi zaposleni u komorama, poslovnim udruženjima, sekretarijatima nadležnim
za poslove šumarstva i industrije;
— veći broj inženjera šumarstva i prerade drva treba putem III stupnja
studija usavršiti se u odnosnoj naučnoj organizaciji proizvodnje i rada te ekonomici
proizvodnje;
— veći broj šumarskih i drvarskih tehničara treba putem seminara, kurseva
i si. ovladati tehničkim normiranjem i pravilima praktične racionalizacije
te standardnim radnim postupcima;
— u škole za obrazovanje šumskih i drvarskih radnika treba uvesti odnosno
pojačati nastavu o udešavanju i njezi alata, o standardnim radnim postupcima,
organizaciji radilišta i radnih mjesta, racionalnom iskorišćavanju mehaniziranih
oruđa za rad;
— potrebno je osposobiti fakultete i institute odnosnog karaktera za nastavu
i naučno-istraživački rad u oblasti racionalizacije proizvodnje i rada
te ekonomike proizvodnje (poduzeća).
Pri svemu tome treba stalno imati pred očima podizanje proizvodnosti
živog rada, ekonomičnosti i rentabilnosti — i to putem boljeg rukovođenja
proizvodnim procesima i poslovanjem poduzeća te putem mnogobrojnih radnika
na njihovim radnim mjestima. Tek ako se ne ispusti s vida i jedno i
drugo — uspjeh ne smije izostati!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drv. industrije SFRJ-e izravno,
odnosno putem republičkih saveza šumarskih društava i njihovih podružnica
(odnosno šumarskih klubova) — može efikasno potpomoći akciju uvođenja
skraćenog tjednog radnog vremena radnika u radne organizacije šumarstva
i preradu drva, u smislu prijedloga Mirkovića i Kopčića (vidi odnosne
izvore pod toč. 13., 18. i 20.), ovako:


— sve te društvene organizacije u vezi sa svime navedenim trebaju se
aktivirati, tj. održati sastanak na kojem će raspraviti odnosnu problematiku
i donijeti plan rada iz te oblasti u god. 1964. te uzeti učešće u rješavanju
konkretnih problema izrade projekata skraćenja radnog vremena radnika
za privredne organizacije šumarstva i prerade drva te u njihovom sprovođenju
u život;
— one trebaju pomoći članovima i odnosnim organizacijama da shvate
značaj i suštinu problema i da se osposobe za savlađivanje specifičnosti radnih
organizacija u kojima rade;


— odnosna akcija počinje aktivnim istupanjem inženjera i tehničara šumarstva
i prerade drva u kolektivu, zatim se razvija putem komisija i stručnih
grupa za skraćenje radnog vremena u privrednim organizacijama, zalaganjem
na radnom mjestu i sprovođenjem konkretnih zadataka predviđenih
projektom za skraćenje radnog vremena;


— odnosni inženjeri i tehničari trebaju se uključiti u rad komisija i stručnih
grupa na nivou općine te na nivou republike pa i federacije, kako bi tim
putem pridonijeli ispravnom definiranju konkretne politike na tim nivoima u
vezi sa mogućnostima radnih organizacija za prelaz na skraćeno radno vrijeme;


411