DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 5     <-- 5 -->        PDF

mogu se sniziti čak i na (39:45) X 100 = 86,6%. To je pak ekvivalentno dodatnom
godišnjem odmoru od 40,9 dana.


Ukoliko za datu proizvodnju vrijedi da radnik osmog sata radne smjene
izvrši umjesto prosječnog (100%:8) = 12,5´% učinka čitave 8-satne radne
smjene samo oko 7% učinka čitave 8-*atne radne smjene — pri organizaciji
rada putem 7-satnih smjena može se očekivati da će se ti rezultati sniziti samo
na (100% — 7%) = 93%; ukoliko se pak pritom pola-satni odmor proporcionalno
reducira na 26,25 minuta — može se očekivati da će se ti rezultati


393,75
sniziti dapače i samo na (93% = 93%. 1,0096 =) 93,89%. Pri orga390,00


nizaciji prosječno 42-satnog tjednog rada radnika putem 8-satnih radnih smjena


— pri datoj proizvodnji radnik će u osmom satu radne smjene također podbacivati
svoju prosječnu proizvodnost — iako nešto manje zbog kraćeg tjednog
radnog vremena — pa ne će ostvariti predviđenih 93% odnosno 93,89% rezultata.
Odatle se vidi da sve to treba putem pokusa i mjerenja utvrditi za svaku
proizvodnju, jer je ljudski rad vrlo plastično dijalektički ovisan o radnim uvjetima
pa i o organizaciji radnog vremena radnika.
Zbog rizika podbacivanja planskih rezultata dosadašnjeg nivoa organizacije
radnog vremena radnika, traži se da kolektiv radne organizacije, pošto
dobro prouči odnosne elaborate, putem organa samoupravljanja prihvati takav
prelaz na skraćeno radno vrijeme, a zatim da to odobri nadležna općinska
skupština i nadležni republički sekretarijat za rad. Tek se onda smije prići ostvarenju
skraćivanja radnog vremena, jer se tek onda može smatrati da je navedeni
riziko te akcije u racionalnim granicama.


Zadatak je koristan i uzvišen — za njega je vrijedno boriti se svim
snagama!
No, ostvarivanju tog zadatka treba prići ozbiljno, studiozno.


Prije svega postavlja se pitanje: koji su teorijski ekonomski temelji putova
aktiviranja rezervi u radnoj organizaciji u cilju uvođenja skraćenog 42-satnog
tjednog radnog vremena? To ćemo ukratko obraditi u slijedećem poglavlju.


EKONOMSKI TEMELJI RAZNIH PUTOVA UVOĐENJA SKRAĆENOG
42-SATNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA RADNIKA U RADNIM
ORGANIZACIJAMA


Navedenu osnovnu postavku moguće je ostvariti na nekoliko načina:


1) Proizvodnost živo g rada treba povisiti na (48:42) X 100 = 114,29%
odnosno čak na (45:39) X 100 = 125,38%, odnosno samo na (100:93) X 100 =
107,52% odnosno dapače samo na (100 : 93,89) . 100 = 206,50%; zbog jednostavnijeg
izražavanja u daljnjem tekstu i tablici navodit ćemo samo podatak od
114,3%. To povišenje proizvodnosti živog rada treba izvršiti bez posebnih ulaganja,
tj. racionalizacijom živo g rada (nauka o radu).


Pritom ist i radnici ostvaruju ist i obujam proizvodnje, osobnih dohodaka
i akumulacije — samo u okviru smanjenog radnog vremena. Osobni dohoci
i akumulacija po učinku (jedinici proizvodnje) ostaju isti . Osobni do