DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— sve te društvene organizacije i njihove komisije za produktivnost trebaju
održati niz savjetovanja o problematici skraćivanja radnog vremena;
— one trebaju diskutirati o specifičnim temama i studijama odnosnih
istraživačkih institucija, dajući kritičke osvrte i prijedloge u cilju uspješnijeg
reguliranja odnosne materije putem zakona i drugih instrumenata društvene
zajednice;


— one treba da budu mobilizatori, koordinatori i objedinjivači odnosne
akcije odnosnih sekretarijata, savjeta privrednih komora, poslovnih udruženja,
komuna, radnih organizacija, društvenih organizacija;


— Savez inženjera i tehničara šumarstva i drv. industrije treba koncem
godine organizirati široko savjetovanje odnosnih inženjera i tehničara
Jugoslavije, a i pri Kongresu odnosnih stručnjaka te Kongresu inženjera i
tehničara Jugoslavije treba toj problematici posvetiti posebnu pažnju;
— svaka podružnica, klub i si. inženjera i tehničara šumarstva i prerade
drva treba u godišnji program rada unijeti tačku »pružanje pomoći radnim
organizacijama pri izradi elaborata za skraćenje radnog vremena«; to treba
raditi svake godine, jer je problematika trajnog karaktera; s time u vezi
treba za svaku odnosnu radnu organizaciju odabrati po jednog njezinog člana
kao pokretača pripremnih radova te vezu između podružnice i radne organizacije
po toj problematici;
— pri podružnicama, klubovima i si. treba zavesti i osigurati redovno
praćenje rada na toj problematici i izvještavanje Saveza o tome;
— naročito na nivou komune treba u toj akciji ostvariti punu suradnju
sa društvima ekonomista, knjigovođa, pravnika i DIT-om;
— podružnice, klubovi i ta društva trebaju uzeti patronat barem nad
jednim poduzećem koje može poslužiti u odnosnoj akciji kao pokusno i uzorno,
pa se u njemu mogu održavati povremene javne diskusije, predavanja,
demonstracije i si.;
— najmanje jednom mjesečno trebali bi se održavati sastanci članova tih
društava i podružnica, klubova i si. na kojima bi se tretirala problematika
uvođenja skraćenog radnog vremena radnika u poduzećima nad kojima .je
uzet patronat;
— potrebno je izraditi plan obrazovanja članova iz odnosne problematike
i za sve članove podružnica treba održavati predavanja u kojima bi se
naročito obradila ta problematika sa političko-društvenog aspekta;
— podružnice, klubovi i si. treba da daju inicijativu da se u odnosnim
poduzećima oblikuju posebne radne grupe za unapređenje proizvodnje i iskorišćavanje
radnog vremena, koje trebaju biti trajnog karaktera i kojih rad
i uspjehe treba popularizirati; za mala i srednja poduzeća treba oblikovati
zajedničku takvu radnu grupu ili se koristiti uslugama takve jedinice organizirane
pri velikom poduzeću;
— na sastanku članova društva prodiskutirati svaki elaborat o skraćenju
radnog vremena radnika prije njegova odašiljanja odnosnoj općinskoj
komisiji;
— pošto je elaborat usvojen i izdato rješenje o prelazu na skraćeno radno
vrijeme radnika, pomoći radnoj organizaciji u razradi postupaka kako da se
taj zadatak ostvari;
— za vrijeme pokusnog rada pratiti da li radna organizacija mjeri i analizira
postignute rezultate;
412