DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— pratiti da li se radni kolektiv redovno obavještava o rezultatima primjene
te da li se koriste primjedbe članova kolektiva;
— pri prelazu sa probnog na redovni rad pratiti da li se i dalje evidentiraju
i analiziraju predviđeni pokazatelji te da li se poduzimaju odgovarajuće
mjere;
— naročito pozitivne rezultate učiniti popularnim putem sastanaka i
stručne štampe kako bi se i drugi mogli koristiti stečenim iskustvom;
— tražiti od projektantskih organizacija i stručnjaka da prilikom izrade
projekata za nova poduzeća, rekonstrukcije i si. imaju u vidu 42-satni radni
tjedan radnika;
— potražiti izvore financiranja za aktivnost društva na odnosnim poslovima
koji traže određena financijska sredstva;
— na svakom sastanku podružnice, kluba i si. treba unijeti u dnevni red
tu problematiku, razmatrajući način uvođenja skraćenog radnog vremena
radnika a kasnije analizirajući rezultate i mjere za daljnje skraćivanje radnog
vremena;
— razviti neku vrstu socijalističkog natjecanja u izvršavanju svih tih
zadataka i društveno odlikovati pojedince i radne organizacije koji na tom
poslu pokažu najveće zalaganje i uspjeh.
Mi smo dodali samo posljednju tačku, iako svime time nisu iscrpljene
sve mjere putem kojih se može razmahati pokret prelaza na skraćeni radni
tjedan radnika i pomoći što uspješnije postizavanje postavljenog cilja. Vidi
se, da naše stručne društvene organizacije imaju u toj problematici široko
područje rada. Uvjereni smo da će se i ovog puta na djelu pokazati njihova
snaga i korisnost za naše društvo. Poslu treba prići što prije, organizirano,
s oduševljenjem. Zadatak koji je pred nama — vrijedan je najvećih napora!


IZVORI


A. Upotrebljena literatura, studije, akta:
1) Barišic A.: »Pristupne dileme kod probnog uvođenja 42-satnog radnog tjedna«,
Ekonomsko tehnički pregled, Izobrazba rukovodilaca broj 3—4, 1964, Zagreb,
str. 74.—81.


2) Benić R.: »Nagrađivanje šumskih radnika na sječi i izradi i postojeći propisi o
plaćama«, Šumarski list broj 11—12, 1956, Zagreb, str. 402.—411.


3) Benić R.: »Racionalizacija rada u drvnoj industriji«, skripta, Zagreb, 1957.


4) Džunov R.: »Sedma proširena sednica Centralnog odbora S1TJ — Skraćenje radnog
vremena«, It broj 49, 5. II. 1964., pod »Reč Riste Džunova«, Beograd
str. 1. i 5.
5) Grupa autora: »Kraće radno vreme za čoveka — duže za mašinu«, izdanje Privredni
pregled, Beograd, 1964.
C) Grupa autora: »Skraćena radna nedelja«, izdanje Privredni pregled, Beograd,
1964.
7) Heveši Dj.: »Neka ekonomska i organizaciona pitanja ekstenzivnog korišćenja


osnovnih sredstava u industriji s posebnim osvrtom na skraćivanje radnog
vremena i planiranje investicija«, predavanje, umnoženo ciklostilom, Beograd,
1964.


3) Hilf H. H.: »Nauka o radu. Osnove ispitivanja učinka i oblikovanja rađa.«, preveo
s njemačkog originala »Arbeitswissenschaft. Grundlagen der Leistungsforschung
und Arbeitsgestaltung.« Bošnjak S., Rijeka, 1963.


S) Institut
für forstliche Arbeitswissenschaft (Reinbek bei Hamburg): »Allgemeine
Anweisung für Leistungsuntersuchungen (Arbeitsablauf- und Zeitstudien) bei
der Waldarbeit«, uredio Hilf H. KL Reinbek. 1959.


413