DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 52     <-- 52 -->        PDF

10) Jugoslavenski zavod za produktivnost rada: »Uvođenje skraćenog radnog vremena.
Pripreme i organizacija.«,, Beograd, 1963.


11) Jugoslavenski zavod za produktivnost rada: »Postupak praćenja rezultata poslovanja
privrednih organizacija u kojima se vrše praktična proveravanja uspešnosti
sprovođenja predviđenog programa mera u cilju skraćenja radnog
vremena«, Komisija Saveznog izvršnog vijeća za radno vrijeme, Beograd, 1984.
Umnoženo ciklostilom.


12) Kaminsky G.: »Arbeitsphysiologische Grundlagen des Leistungsgrades«, Mitt, der
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, München, 1957.
13) Kopčić I.: O skraćivanju radnog vremena u privrednim organizacijama«, Izdanje


Saveza inženjera i tehničara SR BiH, Sarajevo, 1984. Umnoženo ciklostilom.
14) Kraljić B.: »Organizacija rada i proizvodnje u šumskoj privredi«, skripta,
Skopje, 1954.
15) Kraljić B.: »Organizacija uprave i poslovanja u šumskoj privredi;;, skripta,
Skopje, 1954.


16) Kraljić B., Subotić I., Tomanić ,S.: »Kontinuirana evidencija proizvodnih snaga,
privrednih tokova i uspjeha poslovanja djelatnosti i cjeline šumsko-privredne
organizacije — u cilju ekonomske analize«. Studija izrađena putem Instituta za
šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Sekretarijat
Saveznog izvršnog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo — šumarstvo.
Zagreb, 1963.


17) Kraljić B., Tomanić S.: »Metodologija ekonomske analize šumskog gospodarstva«.
Studija izrađena putem Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu za Sekretarijat Saveznog izvršnog vijeća za poljoprivredu
i šumarstvo — šumarstvo. Zagreb, 1963.


18) Mirković V.: »Savez inženjera i tehničara Jugoslavije i aktivnost na skraćenju
radnog vremena u privrednim organizacijama«, Izdanje Saveza inženjera i
tehničara SR BiH, Sarajevo, 1964. Umnoženo ciklostilom


19) Leyendecker H.: »Die körperliche Beanspruchung bei der Waldarbeit in Rahmen
einer forstlichen Arbeitsbewertung«, Frankfurt a. M., 1953.


20) Organizacija rada, organ Komisije Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije za
produktivnost rada, broj 4, Beograd, 1964. Vidi naročito referat Mirkovića V.
te diskusije Džunova R., Ivanović M,, Kraljića B., Kopčića I., Ševarlića J.,
Gerla F., Hana S., Radovanovića P.


21) Pogačnik L.: »Uvajanje skrajšanega delovnega časa«, Les broj 3, 1964, Ljubljana,
str. 33.-33.


22) Republički sekretarijat za rad SR Hrvatske: »Shematski prikazana rješenja o
rasporedu radnog vremena«, Zagreb, 1964. Samo za internu upotrebu. Umnoženo
ciklostilom.


23) Savezna komisija za radno vrijeme: »Informacija o skraćenju radnog vremena«.
Savezni sekretarijat za rad, Beograd, 1963. Samo za internu upotrebu. Umnoženo
ciklostilom.


24) Savezna komisija za radno vrijeme: »Zabeleška o uticaju skraćenja radnog vremena
na proizvodnju«, Savezni sekretarijat za rad, Beograd, 1963. Samo za
internu upotrebu. Umnoženo ciklostilom.


25) Službeni list SFRJ broj 25, 1963.: »Odluka o pripremama radnih organizacija za
prelazak na 42-satni radni tjedan«, str. 534.
26) Službeni list SFRJ broj 26, 1963.: »Rješenje o Komisiji Saveznog izvršnog vijeća
za radno vrijeme«, str. 592.
27) Službeni list SFRJ broj 27, 1963.: »Sporazum o jedinstvenim pokazateljima poslovnog
uspjeha privrednih organizacija«, str. 615.—619.
28) Službeni list SFRJ broj 31, 1963.: »Zaključak o pripremama radnih organizacija
za prelazak na 42-satnu radnu sedmicu«, str. 751.—752.
29) T. S.: »Raspored radnog vremena u uvjetima 42-satnog radnog tjedna«, Vjesnik
rada broj 2, 1964, Zagreb, str. 40.—43.


B.
Upotrebljeni elaborati privrednih organizacija o skraćenju
radnog vremena radnika:
a) DIP — Ncvoselec: »Analiza uslova za prijelaz na skraćeni rad DIP-a Novoselec«,
Novoselec, 1964. Samo za internu upotrebu. Umnoženo mašinom za pisanje.
b) »Ivica Lovinčić« grafičko industrijsko poduzeće papirnate ambalaže i konfekcije


— Zagreb: »Elaborat za skraćeni radni tjedan«, Zagreb, 1963. Samo za internu
upotrebu. Umnoženo mašinom za pisanje.
414