DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 6     <-- 6 -->        PDF

hoci prosječno po radnom satu povisuju se za 24,3%, zahvaljujući porastu
proizvodnosti živog rada. U tome se baš izražava povišenje životnog standarda
radnika: u skraćenju radnog vremena, u povišenju njegove zarade po prosječnom
radnom satu.


2) Pri konstantnoj proizvodnosti živog rada — »proizvodnost« minulo g
rada treba odgovarajuće povisiti. Drugim riječima — treba odgovarajuće sniziti
materijalne troškove (sve osim osobnih dohodaka) ili (uz iste troškove) povisiti
prihode, tj. povisiti ekonomičnost (minulog rada), i to bez dodatnih ulaganja,
tj. racionalizacijom minulo g rada.


Povišenje prihoda kao i smanjenje materijalnih troškova mogu se derivirati
kao posljedice umjesnijeg živog rada, a to znači kao posebni oblici povišenja
proizvodnosti živog rada, odnosno kao povišenje proizvodnosti (živog i
minulog) rada.


Sto se na taj način može postići — objašnjavamo putem slijedećih dviju
stavki:


Pritom isti radnici u kraće, tj. 42-satno tjedno radno vrijeme, ostvaruju manji
obujam proizvodnje, pa i manje ukupne osobne dohotke, jer im proizvodnost
živog rada nije porasla. Da bi se ostvario ist i obujam proizvodnje, potrebna
je dodatn a radna snaga, po broju radnika 14,3%) ranijeg broja
radne snage. Taj ukupni, za 14,3´% povećani broj radnika, prima zajedno ist e
ukupne osobne dohotke kao ranije. To znači da su osobni dohoci po jedinici
učinka (jedinicama proizvodnje) i po radnom satu ostali ist i kao ranije.
Budući da je porasla ekonomičnost (minulog rada), ukupna akumulacija je
već a a — pri istom obujmu proizvodnje — već a je i akumulacija po jedinici
učinka (jedinicama proizvodnje). Povišenje životnog standarda našeg radnog
čovjeka pri toj varijanti sastojalo bi se: u brojnijem zapošljavanju radnika,
ali bi na nj negativno djelovalo sniženje osobnih dohodaka pojedinog radnika
u toku čitave godine.


To posljednje ne smije se dozvoliti, jer je nivo osobnih dohodaka naših
šumskih i drvarskih radnika srazmjerno nizak u našoj privredi (zbog plafoniranih
cijena ključnih proizvoda, zaostalosti grana i niske proizvodnoist rada).
Prema tome, potrebno je na teret ranije navedene povećane ukupne akumulacije
— za 14,3% povisiti osobne dohotke po jedinici učinka (jedinicama
proizvodnje), dakle i po radnom satu, po radniku godišnje i ukupno godišnje.
Dakle, ako nije ostvarena veća ukupna akumulacija od za to potrebnog iznosa


— akumulacija ostaje jednak a ranijoj, i to ukupno i po jedinici učinka (jedinicama
proizvodnje). Time bi se povišenje životnog standarda našeg radnog
čovjeka sastojalo: u brojnijem zapošljavanju radnika, u skraćenju njegova prosječnog
sedmičnog radnog vremena, u povišenju njegovih osobnih dohodaka
po prosječnom radnom satu.
3) a. Proizvodnost živog i minulog rada. tj. ekonomičnost, mogu
ostati nepromijenjeni po jedinici učinka (jedinicama proizvodnje) ah može narasti
obujam proizvodnje, pa uslijed toga i njezina ukupna akumulacija. To se
može ostvariti npr. produženjem pogonskog vremena (uvođenjem još jedne ili
dviju radnih smjena, uvođenjem radnog vremena u nedjeljne i ostale praznične
dane, ukratko — povišenjem prosječnog koeficijenta radnih smjena) — pomoću
posebnog oblika racionalizacije proizvodnje koji se temelji na specijalnim metodama
organizacije radnih smjena. Doduše pritom redovno se snizuju troškovi


368