DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Qfllale steuerte teme


EKONOMIČNOST RADA MOTORNOM PILOM (U ODNOSU
NA RUČNI RAD)


Nakon izvršenih analiza učinka i utroška pojedinih direktnih i pratećih
troškova na sječi i izradi s motornim pilama i ručnog rada, kod S. G. »Garjevica
« Kutina dobiveni su prosječni troškovi sječe i izrade po jedinici drvne mase
za ovo gospodarstvo, s ciljem dobivanja podataka za proučavanje ekonomičnosti
rada s motornom pilom.


Radi dobivanja potrebnih normi za sječu i izradu u ovom gospodarstvu su
sve sječine kategorizirane i bodovane. Za ovu analizu uzeta je jedna prosječna
sastojina bodovana sa 125 poena i to za ove Sortimente: ostali trupci lišćara, rudno
drvo lišćara i ogrjevno drvo lišćara I i II klase. Sve ovo na bazi 8 satnog radnog
vremena.


Najprije su analizirani direktni troškovi za sječu i izradu s motornom pilom
i ručnim radom, a zatim svi prateći troškovi za povećani broj radnika koji
nastaje kada se ista sječiva masa radi ručnim radom.


PREGLED TROŠKOVA


1 Direktni troškovi:


1.
Troškovi rada ručnim radom:
a) Norma za sječu i izradu iznosi 2,16 jed. ili plaća radnika 450.— din/jed.
b) Društvene obaveze na plaću 80°/o 360.— din/jed.
c) Naknada za odštetu alata 20.— din/jed.
Ukupno: 830.—
din/jed.


2.
Troškovi rada motornom pilom:
a) Norma za sječu i izradu iznosi 3,46 jed. ili plaća radnika 287.— din/jed
b) Društvene obaeze na plaće 80!°/o 230.— din/jed.
c) Amortizacija motorne pile (200.000 din : 5.000 jed.) 40.— din/jed.
d) Gorivo, mazivo, rezervni dijelovi i popravci 120.— din/jed.
Ukupno: 677.—
din/jed.


Rekapitulacija direktnih troškova:


1.
Troškovi rada ručnim radom 830 din/jed.
2.´Troškovi
rada motornom pilom 677 din/jed.
Razlika u korist mot. pile 153 din/jed.


II
Prateći troškovi:


Za sječinu od 125 poena prosječna norma za motorn u pil u iznosi 3,46
jed. a za ručn u pil u 2,16 jed. što znači da je za sječinu od 30.000 jed.
potrebno:
Za sječu i izradu ručnim radom 30.000 : 2,16 = 13.888 rad. dan.
Za sječu i izradu sa mot. pilom 30.000 : 3,46 = 8.670 rad. dan.


Za sječu i izradu sa mot pilom potrebno je manje 5.218 rad. dana
Uzmemo li za bazu 250 radnih dana u godini onda nam je manje potrebno
za sječinu od 30.000 jed. 21 radnik kroz cijelu godinu, ako se rad obavlja
motornom pilom.


432