DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2. Troškovi bolovanja do 30 dana 6.— din/jed.
3. Izdaci za terenski dodatak 52.— din/jed.
4. Troškovi za podizanje rad. nastambi 23.— din/jed.
5. Režijski troškovi društvene prehrane 91.— din/jed.
Ukupno I + II = 392.— din/jed.


Radi orijentacije na najniže i najviše bodovane sječine troškovi rada motornom
pilom u odnosu na ručni rad smanjuju se prema kategorizaciji sječine
i to:


za sječinu od 100 poena (najniže bodovana) 240 din/jed. (godišnje 16 radnika
manje na 30.000 jedinica).
Za sječinu od 145 poena (najviše bodovano) 434 din/jed. (godišnje 25 radnika
manje na 30.000 jedinica).
Iz naprijed navedenog je vidljivo da su troškovi sječe i izrade s motornom
pilom niži od ručnog rada za 329.— din. po jedinici.


Kad bi ovo gospodarstvo vršilo sječu motornim pilama cjelokupne godišnje
mase od 120.000 jedinica, onda bi godišnja ušteda bila oko 40,000.000.—
dinara, što predstavlja cea 10% osobnih dohodaka cijelog gospodarstva.


Osim ovih prednosti motornih pila, koji se daju procijeniti, motorne pile
imaju i mnoge druge neprocjenjive prednosti kao: smanjivanjem broja radnika,
smanjuje se i broj ostalog osoblja, brzina rada je mnogo veća kod ručnog
rada, što je jako važno u šumskoj proizvodnji i manje fizičko naprezanje
radnika.


Naprijed navedeni podaci mogu poslužiti kod sastavljanja planova, problematike
organizacije društene prehrane, kod koje su najveći izdaci i proučavanja
ekonomike šumski proizvodnje.
Napomena: Prednji podaci odnose se na sječe: čistu, oplodnu i prorede za šume


listača: hrast, bukva, grab, jasen, brijest, topola, joha, vrba i slično.


Brajković Zvonko


PEDOGENETSKO PROUČAVANJE TALA I IZRADA
PEDOLOŠKE KARTE SR HRVATSKE


Početkom 1964. godine Institut za pedologiju i tehnologiju tla u Zagrebu
kao nosilac Saveznog zadatka u vezi teme »Pedogenetsko proučavanje zemljišta
i izrada pedološke karte Jugoslavije u mjerilu 1 : 50.000, otpočeo je sa
sistematskim terenskim i laboratorijskim istraživanjima oko postavljenoga zadatka,
a na području SR Hrvatske


Sistematski radovi na ovim istraživanjima od posebnog su značaja za šumarstvo
i šumarsku privredu iz više razloga. Šumarstvo, kao važna privredna
grana, danas je pred velikim zadacima povećanja proizvodnje. Kod povećanja
prinosa u prirodnim šumama, osnivanja plantaža ili kultura vrsta drveća brzoga
rasta, introdukcija ili problema proširenja nekih novih vrsta drveća, konverzija
postojećih sastojina, melioracija degradiranih površina i kod mnogih
drugih radova, potrebna je smišljena intervencija čovjeka i dobro poznavanje
ekoloških faktora, od kojih poznavanju tla pripada prvenstveno značenje. O
svojstvima tla, stanja u u kome se ono nalazi, te procesa koji se u njemu odvijaju,
ovisi ishrana biljaka, njihov rast i razvoj, a s tim u vezi i mnoge osobine
šumskog drveća. Stoga je razumljivo da je veoma teško s dovoljnom sigurnošću
riješiti bilo koji od pobrojanih ili drugih problema u uzgoju šuma, ako
se ne analiziraju i prouče svojstva šumskih tala.


434