DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 9     <-- 9 -->        PDF

dukciju broja radnika (što nije uvijek moguće provesti iz socijalnih obzira).
Iz svega što srno naveli proizlazi da tim načinom akumulacija ukupna i po jedinici
učinka (jedinicama proizvodnje) može ostati jednak a kao i ranije.


Životni standard šumskog i drvarskog radnika tim putem raste: skraćivanjem
njegova radnog vremena, olakšavanjem inače redovito teškog fizičkog
rada šumskog radnika (izuzetak pri motornim pilama), povišenjem njegove
zarade prosječno po radnom satu, a pri stanovitom postotku radnika i povišenjem
njihove ukupne godišnje zarade zbog njihove veće kvalificiranosti. Loša
je strana tog puta: povećavanje angažiranih sredstava na kojima društvo relativno
oskudijeva, snizivanje potrebne radne snage je toliko snažno, da može
izazvati otpuštanje suvišnih radnika — ukoliko se to ne parira njihovim zaposljivanjem
u vezi s povećanjem obujma proizvodnje poduzeća.


Ta tri odnosno četiri ekonomska temelja, odnosno puta, skraćivanja prosječnog
tjednog radnog vremena i njihove posljedice — prikazali smo ukratko
i pregledno u priloženoj tablici. Vrlo je važno upoznati njihove karakteristike


— naročito u odnosu na broj radnika, osobne dohotke i ukupnu akumulaciju.
Napominjemo da je — razumljivo — moguće da proizvodnost živog rada,
ekonomičnost minulog rada i ostalih troškova poslovanja te rentabilnost poslovanja
dvaju navedena tipa — porastu i više nego što je to potrebno za ekonomski
opravdano skraćenje radnog vremena radnika. To nismo posebno analizirali
jer se ne odnosi neposredno na skraćenje radnog vremena radnika.


Ipak ovdje ukratko možemo navesti:
Ako proizvodnost živog rada još više poraste — smanjuje se broj potrebnih
radnika za isti zadatak proizvodnje, povećava se akumulacija po jedinici učinka i
ukupna, pa i mogućnost povišenja osobnih dohodaka ukupnih, po radnom satu i po
jedinici — ili se omogućuje da isti radnici ostvare veći obujam proizvodnje.
Ako ekonomičnost minulog rada i ostalih troškova poslovanja još više poraste


— povećava se akumulacija po jedinici učinka i ukupna, pa i mogućnost povišenja
osobnih dohodaka ukupnih, po radnom satu i po jedinici učinka.
Ako rentabilnost poslovanja još više raste putem produženja pogonskog vremena
— ne samo da dalje raste obujam ukupne proizvodnje nego i akumulacija
po jedinici učinka raste prema ranijem nivou i više (čime se odstranjuje ranije
navedena mana smanjivanja akumulacije po jedinici učinka do koje može doći samo
pri tom ekonomskom temelju skraćenja radnog vremena radnika) a raste i ukupna
akumulacija, pa i mogućnost povišenja osobnih dohodaka ukupnih, po radnom
satu i po jedinici učinka.


Ako rentabilnost poslovanja još više raste putem dodatnih investicijskih ulaganja
— raste dalje i proizvodnost živog rada a eventualno i ekonomičnost minulog
rada i ostalih troškova poslovanja, pa se ostvaruje sve ono što smo naprijed naveli
za prva dva ekonomska temelja skraćenja radnog vremena radnika.


Nema sumnje, da je — teorijski — najprikladniji temelj, odnosno put,
skraćivanja radnog vremena povisivanje proizvodnosti živog rada uz pomoć
racionalizacije živog rada. To ne traži u načelu nikakvih dodatnih ulaganja
sredstava a olakšava radniku rad povisujući istodobno njegove radne efekte.
Pritom je dozvoljeno povisivati intenzivnos t rada (broj radnih kalorija
po jedinici vremena) jedino do nivoa normalne, tj. psihofiziološke optimalne intenzivnosti
rada. To se npr. ostvaruje pri intenzifikaciji radnog vremena istiskivanjem
vremenskih pora suvišnog nerada. No ne će u svakoj radnoj organizaciji
— naročito u kraćem razdoblju — biti moguće jedino tim putem ostvariti
željeno skraćivanje radnog vremena! Ta radi se o potrebnom porastu proizvodnosti
živog rada od 14,3%, dapače dodajući još oko 5% porasta proizvodnosti
živog rada koji bi se trebao redovito godišnje ostvarivati u šumsko-jprivrednim


371