DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 95     <-- 95 -->        PDF

đivanje opasnosti od požara kod projektiranja
protupožarnih mjera. — S o f r o-
no v M. A.: Značenje reljefa za borbu s
šumskim požarima u brdima. — D 1 u s-
s k i G. M.: Iskorišćavanje mravi za borbu
sa šumskim štetnicima. — Jakobso n


A. J.: Kako se sadi bor na pijesku. — G alevi
č V. A.: Vrijedna inicijativa. — K olesnikov
G. S.: Šuma u stepi. — T imočk
o I. S.: Oplemenjivanje divljaka.
8 — 1964. — Varaksin F. D.: Javnost
u pohodu na tehnički progres. — D adyki
n V. P.: Zadaci i mjesto fiziologije
drveća. — Sokolova L. N.: Stanje i fotosinteza
borova podmlatka pod sklopom
zrela borika. — Vetkasov V. K., H asankae
v Č. S.: Vitalnost omorikina i jelova
podmlatka. — Haritonovič F. N.:
Prirast bora iza jake prorede. — T y š k e-
v i č G. L., J u r k e vi č J. V.: Primjena tipologije
sječa u Karpatima. — Bobro v


R. V.: Određivanje osjetljivosti jasike na
truljenje. — Gordee v M. N.: Značenje
pomlatka kod regeneracije omorike. —
Voroni n I. V.: Neki prijedlozi za razvoj
šumoprivrede. — Svalo v N. N.: Putovi
za rješenje problema iskorišćavanja šuma.
— Malinovski A. V.: Grupe šuma i
omjer iskorišćavanja. — Hlati n S. A.:
Iskorišćavanje šuma I. grupe. — S t ahejko
F. G., Krjukovski F. V: Obrada
tla za šumske kulture bez prebacivanja
gornjeg sloja zemlje. — Mi r on o v
V. V.: Vrste drveća za pošumljavanje napuštenih
rudničkih otkopina. — Provo r
o v a E. A.: Šumske kulture na mokrim
tlima. — Dudarev I. P.: Iskustvo pri
ozelenjavanju Volgo-Donskog brodarskog
kanala. — Šcetinski J. A.: O povišenju
efektivnosti avionske obrane šuma od
požara. Valendi k E. N.: Utjecaj protupožarnih
eksplozija na snagu i smjer vjetra.
— Lozinski V. A.: Dubrenje kao
metoda zaštite šuma od štetnika. - O z o 1 s
G. E.: Kemijska zaštita šuma od Curculionida.
— Sudac kov J. Ja.: Cijena koštanja
proizvodnje drva u šumskom gospodarstvu.
— Turkevič I. V.: O evidenciji
i planiranju proizvodnje u šumarstvu.
— Sokolo v M. G.: Iskorišćavanje sredstava
automatizacije pri pošumljivanju. —
Saralidze G. M., Homeriki G. K.:
Mašine za preradu šumskog sjemena. —
Gejne V. J., Ievinj I. K: Mehanizacija
odjeljenja za preradu zelenih grančica.
— Narto v P. S.: Primjena diska s unutrašnjim
izrezom za obrađivanje šumskih
kultura. — Šesto v P. P.: Viseća turboprskalica.
— Bula h S. G.: Prijedlozi za
racionalizaciju Sevastopoljskog šum. gosp.
9 — 1964. — Šumsko sjemenarstvo treba
podići na nivo dostignuća nauke i teh


nike. — Gubajdullin H. Z.: Uvođenje
dostignuća nauke i tehnike pod društvenu
kontrolu. — Šakuna s Z. I.: Tehnologija
oplodnih sječa u bjelogorično-omorikovim
sastojinama. — Kolesničenko M.
V.: O potrebi evidencije biokemijskih utjecaja
drveća. — Vomperski S. E.: Uzgojna
efektivnost hidromelioracije. —
Ahund-Zade D. M.: Sječe u šumama
Azerbajdžana. — V a k u r o v A. D.: Borba
s izbojcima na trepetljiki. — Nestero v


V. G.: Modeliranje živih sistema i optimizacija
procesa u šumarstvu. — Dračev ski
K.: Racionalan način ostavljanja sjemenjaka
pri čistim koncentriranim sječama.
— Anuči n N. P.: Omjer iskorišćavanja
kod prebornog gospodarenja šumama.
— Enjkova J. I., Sineljščikov
R. G.: Iskustva u taksaciji hrastika s obzirom
na razne njegove sorte. — Petrovski
V. S.: Istraživanja jednadžbi za krivulju
stabla. — Elizarov A. F.: Poboljšavanje
metoda inventarizacije šumskog
fonda. — Čuvilov M. I.: Šume na soloncima
Juž. Zauralja. — Hiro v A. A.:
O meteorološkoj metodi prognoziranja
urođaja borova sjemena. — Ščepotjev
F. L., Kara tee va T. M.: Ubrzanje nicanja
grabova sjemena. — Višnjakov
J. E.: Podizanje šume na sječinama jelika
Kazahstana. — Pismen i N. R.: Borovac
u šumskim kulturama. — Listo v A. A.,
Borodi n J. S.: Šumski požari u Arhangelskoj
oblasti. — D´jakopov P. N.:
Grafičko određivanje kompleksnog pokazatelja
opasnosti od požara. — Andre ev
a G. I.: Ispitivanje sistemnih otrova
proti potkorne borove stjenice (Aradus
cinnamomeus Panz.). — T e r s k o v I. A.,
Kolomie c N. T.: Primjena ultravioletnih
zraka u zaštiti šuma. — Kulikova
T. A.: Drvne sirovine Sjevera — za potrebe
kemije. — Marukjan S. M.: Potencijalna
produktivnost šuma i njezino značenje
u šumoprivredi. — Klačk o A. B.:
Otpor na vuču kod šumoprivrednih strojeva.
— Skuratovski M. P.: Opterećenje
traktora za privlačenje tipa TDT-40M
pri radovima na podizanju šuma na još
neraskrčenim sječinama. — Ovčinni ko
v L. V.: Racionalizacija kulturnih radova
u Kajskom drvarskom gospodarstvu.
LESNicKY ČASOPIS — Prag


1 — 1964. — Zasmeta V.: Neki problemi
socijalističkih proizvodnih odnosa u
šumoprivredi. — Urba n K.: Perspektive
razvitka šumoprivrede u ČSSR. — Mištri
k A.: Suvremeni problemi reprodukcije
radne snage u šumoprivredi. — H r lizi
k L.: Problematika razvitka tehničkog
nivoa šumoprivrede. — Blud´ovski Z.: