DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 30     <-- 30 -->        PDF

direktno, ali i indirektno putem jačanja naše vanjsko-trgovinske bilance. U
takvim uvjetima — bilo je uputno da poduzeće zatraži savjet od organa koji
su mu dozvolili skraćenje radnog vremena!


Opći zaključci za drvnu industriju


Iz navedenih analiza vidimo da su anketirana drvnoindustrijska poduzeća
prešla na 42-satno tjedno radno vrijeme i uz to, bez par djelomičnih izuzetaka,
ostvarila pa i premašila sve zahtjeve, koje za to postavlja naša privreda, odnosno
privredno zakonodavstvo. Glavni ekonomsko-financijski pokazatelji naše
analize uspjeha skraćenja njihova radnog vremena vide se također u priloženoj
tablici!


Iz te tablice — analogno navedenom za anketirana šumska gospodarstva
i analogno onom što ćemo naknadno navesti za anketirana poduzeća industrije
celuloze i papira — a na temelju navedenih financijsko-ekonomskih pokazatelja
i zahtjeva koje za skraćenje radnog vremena poduzećima postavlja naše
privredno zakonodavstvo, možemo doći do zaključka:


— da poduzeća koja smo naveli pod rednim brojevima 1), 4) i 5) možemo
orijentacijski u odnosnoj akciji ocijeniti ocjenom odliča n (5);
—da poduzeće koje smo naveli pod rednim brojem 7) možemo orijentacijski
ocijeniti ocjenom plus vrlo dobar (4,5);


— da poduzeće koje smo naveli pod rednim brojem 6) možemo orijentacijski
ocijeniti ocjenom vrl o doba r (4);
— da poduzeća koja smo naveli pod rednim brojevima 2) i 3) možemo orijentacijski
ocijeniti ocjenom doba r (3).
Prema tome, sedam navedenih poduzeća drvne industrije pri skraćenju
radnog vremena postigla su ekonomsko-financijski uspjeh koji smo orijentacijski
ocijenili sa prosječnom ocjenom 4,2.


Pri skraćenju radnog vremena navedena poduzeća — da bi aktivirala
sakrivene rezerve — služila su se karikama koje smo odštampali kurzivom.
Pored vidljive različnosti tih karika, ipak postoji još čitav niz takvih koje u
navedenim poduzećima nisu iskorištene, a koje smo mi taksativno naveli u
našem već navedenom napisu (na str. 397—398). Iz navedene problematike
jasno se vidi i važnost sposobne i ažurne nabavne i prodajne službe u drvnoindustrijskom
poduzeću, istraživanja tržišta, kontrole kvalitete. Konstatiramo
da se u našim poduzećima premalo koristi uspostavljanje i unaprijedenje pripreme
proizvodnje, prelaz od maloserijske na velikoserijsku i masovnu proizvodnju,
odnosno na paralelno kretanje komada u seriji od jednog do drugog
radnog mjesta i lančani sistem rada! premalo se koristi proučavanje toka rada,
pokreta rada, radnog vremena i procesa proizvodnje — u cilju pronalaženja i
ostvarenja optimalnog rada i optimalne proizvodnje! Pošto se na dosadašnji
način aktiviraju površinske sakrivene rezerve — trebat će uskoro zagrabiti u
te produbljene, teže i savršenije karike, putem kojih će se moći aktivirati daljnje
rezerve, sakrivene i zakukuljene u većim dubinama organizacijske i ekonomske
problematike naših drvnoindustrijskih poduzeća.


Svijetli primjeri navedenih drvnoindustrijskih poduzeća treba da služe
za podstrek svima onim drvnoindustrijskim poduzećima, koja se još nisu odvažila
na taj odgovoran put borbe za podizanje životnog standarda naših radnika!


U slijedećem dvobroju nastavit će se
sa prikazom industrije celuloze i papira i konačnim zaključkom!


304