DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZ NOVIJE FITOCENOLOŠKE NOMENKLATURE


Prof. dr M. ANIC


OPĆI POGLEDI


Terminologija je i u starijim disciplinama podvrgnuta promjenama, jer se
ona stalno razvija. Dugo vremena treba da se terminologija ustali. Pogotovo
to vrijedi za mlađe nauke, a naročito nauke koje se rapidno razvijaju, kao što
je to fitocenologija. Kod njih se naglo rađa nova terminologija; stvaraju se novi
termini, a stari ili nestaju ili se podešavaju novijim potrebama. U fitocenologiji
pitanje terminologije nije još ni izdaleka riješeno. Budući da se to napose odnosi
na nomenklaturu, posvetit ćemo tome pitanju ovih nekoliko misli.


O nomenklaturi biljnih zajednica dosad nema nikakvih formalnih internacionalnih
propisa, iako je o tome često raspravljano i na skupovima i u
stručnim radovima. U toku vremena stvorena su ipak izvjesna pravila koje
pojedini stručnjaci nastoje u svojim radovima poboljšati ili pojednostavniti.


U redovnoj upotrebi u toku prakse iskristalizirala su se pravila koja su se
pokazala više ili manje podesna i kojih se stručnjaci pridržavaju. Tim pitanjem
pozabavili su se R. B a c h, R.Kuoch i M. Moor 1962., te S. Rauschert
1963. i svojim prijedlozima unijeli u to područje više svjetla i reda. Oni su
dali i prijedloge kojima se u dosadašnju nomenklaturu unosi izvjesno sređenje,
a u budućoj nomenklaturi ukazuje na jedinstveniji, bolji put. Koristeći se
njihovim radovima nastojat ćemo osvijetliti važnija pitanja iz fitocenološke
nomenkalture koja se i nas tiču.


Pitanje nomenklature napose je važno za šumske zajednice, u kome području
često nismo imali sretna rješenja. Nazivi šume često nisu odgovarali
onome drveću koje od prirode tvori tu šumu. Poznate su iz svjetske literature
diskusije o bukvicima bez bukava, a postoji i sada zajednica Pruno-Fraxinetum
Ob. 1953 koja može da predstavlja s obzirom na vitalitet i produktivitet prekrasne,
upravo prvoklasne, često čiste sastojine crne johe i kod nas i drugdje
u Evropi. Postoje i lijepe autohtone sastojine medunca sa ponešto ili bez bjelograbića
koje se zovu Carminetum orientalis itd.


Prije dvije godine objavio je u Šumarskom listu ing. Z. Toma c članak


o fitocenološkoj terminologiji. Članak je napisan sa dosta nedostataka, ali unatoč
tome shvatili smo ga važnim i dobronamjernim. Čuli smo iz njega glas šumarske
struke o potrebi uvođenja izvjesnog stalnog i šumarskoj praksi podesnog
sistema u stvaranju šumarske fitocenološke nomenklature. Članak je
izraz potrebe za pojednostavnjenjem i olakšanjem dosadašnje fitocenološke
nomenklature.