DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Toma c je primijetio da kod oblikovanja naziva šumskih zajednica nije
primijenjen uvijek isti kriterij, što — prema njegovoj konstataciji — oteščava
orijentaciju i što je, praktički gledano, principijelan nedostatak nomenklature.
Smatra se da bi u samom nazivu biljne zajednice trebalo obuhvatiti, koliko- je
to moguće s gledišta botaničkih kriterija: gospodarsko značenje zajednice,
važnost karakterističkih vrsta, princip jedinstvenosti i jednoobraznosti u sistemu
formiranja naziva. Prema Tomc u imena šumskih zajednica trebala bi
biti takva da ih praksa što lakše shvati i prihvati, tj. da ona budu za praksu
dovoljno »karakteristična«.


Toma c je izrazio želju da se šumske zajednice označavaju karakterističnom
šumskogospodarskom vrstom drveća (Abietetum, Fagetum, Alnetum), te
da se u nazivu ne daje prednost zeljanicama ili grmlju (Blechnetum, Genistetum).
Između drveća koje izgrađuje zajednicu treba dati prednost onome koje
u konkretnom slučaju ima najviše ekološko i ekonomsko značenje na dotičnom
staništu. S tom mišlju slažu se svi šumari. Problem edifikatorskih vrsta nije
od tolike važnosti za fitocenologiju kao fundamentalnu nauku, ali je on svakako
od vrlo velike važnosti u šumarstvu.


Prijedlog ing. Tom e a iznesen u njegovu članku s tendencijom da posluži
kao osnov za diskusiju zapravo je velikim dijelom riješen u postojećim
načelima o nazivima. U našem članku iznesene su neke dopune, korekcije i
pojednostavnjenja. Našim člankom bit će odgovoreno na više pitanja koja su
dotaknuta u članku ing. T o m c a.


PRAVILA ZA TVORBU LATINSKIH NAZIVA


Kod tvorbe latinskih naziva biljnih zajednica respektira se nekoliko važnih
pravila od kojih spominjemo ova:


1. Biljne zajednice naučno označujemo latinskim jezikom po najvažnijim
biljkama. Označivanje treba da bude u skladu s pravilima tvorbe klasičnih
naziva. Imena se izvode u klasičnoj latinštini, oslanjajući se na korijen naziva
glavne biljke.
2. U smislu zaključaka u Montrealu sva se imena biljaka tretiraju po
latinskim jezičnim zakonima, bez obzira na njihovo podrijetlo. Prema tome
važi i to i za nazive grčkog podrijetla. Kod latiniziranja prvotno grčkih riječi
postupa se analogno kao što su postupali rimski pisci.
3. Položaj zajednice u fitocenološkoj sistematici označujemo karakterističnim
svršetkom koji se dodaje osnovi naziva roda najvažnije biljke. Naziv vrste
ili epitet označava se u genitivu i piše uvijek malim slovom (Fagetum silvatieae,
Quercion ilicis i dr.).
Nastavci su: za razred: - e t e a (Querc-etea, Fag-etea), za red: - e t a 1 i a
(Fag-etalia), za svezu: -ion (Fag- ion), za asocijaciju: -etu m (Fag-etumsilvaticae), za subasocijaciju: -etosu m (Fagetum silvaticae adenost´yl-etosum)
i za facijes: -osum (Fagetum silvaticae petasit-osum, F. s. alli-osum).


Nastavak: -etu m poznat je već u klasičnom latinskom jeziku. Njime se
označava sastojina koju čini jedna biljka ili drvo, npr. Pinetum = borik, Querceium
= hrastik, Olivetum = maslinik, Rub etum = kupinjik, dumetum =
šikara. I nastavak -osu m dolazi već u klasičnoj latinštini. Njime su označuje
ceobina koja se izvodi od neke glavne riječi, kao: spinosus = trnovit, formosus
= dobro formiran. Svi ostali nastavci su nove tvorevine.