DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 33     <-- 33 -->        PDF

4. Bez etimoloških proučavanja i bez upotrebe latinskih i grčkih specijalnih
rječnika u mnogo slučajeva ne možemo sa sigurnošću znati kako se tvori
od određenog naziva roda ili vrste genetiv, koji im je korijen, kojoj deklinaciji
pripadaju, te da li se radi o riječi iz grčkog ili kojeg drugog nelatinskog jezika
ili o latinskoj riječi.
Za pojedine nazive važna su ova 4 oblika:


a) Nominativ — kao osnovni oblik naziva;


b) Geniti v — važan za epitete, odnosno za vrste. Kod tvorbe genitiva


od prvotno grčkih riječi se nastavci zamjenjuju latinskim, kako nam pokazuju
primjeri: calamagrosteos —* calamagrostis, dryopteridos -* dryopteridis,
daphnoidus -* daphnoidis.


Epiteti iz složenih riječi:
Ako kod sastavljenih epiteta nema vezne crtice, to se prednji dio ne sklanja.
Primjeri: belladonna, olusatrum.
Ako su epiteti sastavljeni od imenica i pridjeva i povezani crticom, sklanjaju
se i menica i pridjev. Primjeri: adiantum-nigrum (adianti-nigri), agnuscastus
(agni-casti), jicus-indica (fici-indicae), (jilix-jemina (filicis-feminac),
filix-mas (jilicis-maris), ruta-muraria (rutae-murariae), vitis-idaea (vitis-idaeae).


Ako su epiteti sastavljeni iz dviju imenica, i to jedne u nominativu i druge
u genitivu, sklanja se imenica u nominativu. Primjeri: barba-jovis (barbaejovis),
dens-canis (dentis-canis), flos-cuculi (floris-cuculi), nidus-avis (nidi-avis),
spina-christi (spinae-ehr isti), uva-ursi (uvae-ursi).


c) Korijen ili osnova — kao dio naziva kojemu se dodaju nastavci
i vezni vokal. Kod osnova koje svršavaju na: -a, -o, -u pri tvorbi cenoloških
jedinica izostavljaju se ti vokali, iako oni pripadaju osnovi. Piše se: Festuc(a)-,
Festuc-etum; Querc(u)-, Querc-etum. Kod osnova koje svršavaju sa: -i i -y ti
vokali se zadržavaju. Primjeri: Agrosti-etum, Stachy-etum. Dvostruki -ii stapa
se u -i. Primjer: Agrostion. Dvostruka slova: -ee, -ei, -ie, -yi ostaju nespojena.
Primjeri: Piceetum, Castaneetum, Oleetum, Piceion, Molinietum, Ostryion.


Korijen ili osnova latinske riječi vidi se iz njenog genitiva. Kod upotrebe
osnove za naziv zajednice eliminira se vokal, izuzevši »i« kod grčkih riječi
III deklinacije. Inače kod I ili A-deklinacije osnova je: Picea, Pice-ae, Pice(a)-.
Kod II ili O-deklinacije osnova je: Alnus, Aln-i, Aln(o)-; Pinus, Pin-i, Pin(o)-.
Kod III ili konzonantske deklinacije osnova je: Acer, Acer-is, Acer-i-; Abies,
Abiet-is, Abiet-i-; Larix, Laric-is, Laric-i-; Carex, Caris-is, Caric-i-; Salix,
Salic-is, Salic-i-; Plantago, Plantagin-is, Plantagin-i-; Senecio, Senecion-if,
Senecion-i- i dr.


Nastavak -is zamijeni se sa -i (Agrostis, Agrosti-etum) ili se odbacuje
(Acer-etum, Abiet-etum, Laric-etum, Caric-etum, Salic-etum, Plantagin-etum,
Senecion-etum).


Kod imenica koje se u sistematici izvode od naziva porodice dobiva se
jasno osnova. Primjer: Orchis, Orchid-aceae, Orchid-etum.


d) V e z n i vokal: o ili i. Upotrebljava se kad se zajednica nazivlje
prema dvije ili više biljaka. U tom slučaju prvi i ev. daljnji naziv vežu se s
drugim nazivom vokalom koji je dodan korijenu prvog naziva. Ako obje biljke
pripadaju raznim rodovima, to se osnovi prvog naziva roda (a ne i njemu dodanom
eventualnom epitetu) dodaje odnosni vokal. Primjer: Vaccinia myrtilli-
Pinetum. Ako obje biljke pripadaju istom rodu, vezni vokal dodaje se prvom