DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 40     <-- 40 -->        PDF

dunik, smrčik, tisik, topolik, trepetljičik, vrbik, zeleničik i dr. Teže je kod onih
vrsta koje nemaju podesan kolektivan naziv, kao što je to kod lužnjaka, kitnjaka
i dr. Još su nepovoljnije složenice. Tu je bolji opis. Upotrebljavaju se,
doduše, nazivi: jelovo-bukova šuma, hrastovo-grabova šuma i si. Ne sviđaju
nam se nazivi koje su uveli tipolozi u Čehoslovačkoj, kao što su: »bukova
jedlina«, »smrekovä bučina«, »jedlovä smrčina«, »jasanovä olšina« i dr. U tome
ih ne bismo željeli slijediti, jer takve novačice kvare jezik.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


U članku smo iznijeli niz pitanja iz oblasti fitocenološke nomenklature.
Navedena su i rješenja za mnoge nejasnoće. Ne mislimo da su ovim riješena
sva pitanja iz oblasti aktualne fitocenološke nomenklature. Njih ima još, a
pojavljivat će se i dalje. Njihovom pojavom pronalazit će se i podesna rješenja.
Bili bismo našim stručnjacima veoma zahvalni da nas upoznaju svojim mišljenjem
i prijedlozima o ovim važnim pitanjima.


Pri sređivanju problema fitocenološke nomenklature u oblasti šumarstva
iznenađeni smo putom kojim su krenuli So 6, Borhid i i dr., jer on udaljuje
od zajedničkog rada botaničara-fitocenologa i šumara, iako je takav rad
neophodno potreban i koristan. Takav postupak oteščava suradnju i utječe na
smanjivanje broja stručnjaka iz šumarske operative koji se mogu baviti primjenom
fitocenologije u praksi. Međutim, potrebe su takve da je nužno ići
protivnim putom. Učvršćuje nas u tome stanje u SSSR-u, Čehoslovačkoj, Poljskoj,
Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Austriji, Švicarskoj i dr. U »lesprojektima
« SSSR-a, Čehoslovačke, Bugarske i dr. rade na stotine mladih stručnjaka
koji se bave tipologijom šuma za praktične svrhe. Ondje su i metode
rada pogodne, a problem naziva šumskih zajednica ne zadaje poteškoća.


Budući da postoje uvjeti da se u oblasti fitocenologije uspješno vrši praktična
primjena i u šumarstvu, očekujemo da se odatle razvije i proširi zbližavanje
i suradnja a ne udaljivanje stručnjaka. Koliko ja moguća suradnja botaničara
i šumara na polju fitocenologije i što ona znači u šumarskoj praksi, najbolje
je kod nas dokazao prof. I. H o r v a t. Dakako da je u tom zajedničkom
radu veoma važna metoda rada, a u prvome redu i pitanje nomenklature.


Principe u fitocenološkoj nomenklaturi koji djeluju u protivnom pravcu
trebalo bi rektificirati. Nužno bi bilo da se što prije nađu pogodna rješenja.
Skup botaničara-fitocenologa i šumara koji se bave problemima fitocenologije
mogao bi i trebao da to pitanje riješi na obostrano zadovoljstvo. Upravo je
momenat da se to učini. Inače će šumarska praksa biti prisiljena da odabere
svoj put, kao što je to učinjeno i u drugim mnogim zemljama.


LITERATURA


1.
Bac h R., KuochR . i Moor : Die Nomenklatur der Pflanzengesellschaften,
Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, N. F. Heft. 9.,
Stolzenau-Weser, 1962, p. 301—308.
2.
EauschertS. : Beitrag zur Vereinheitlichung der soziologischen Nomenklatur,
Mitteilungen der Flor.-soz. Arbeitsgemeinschaft, N. F. Heft 10, Stolzenau-Weser,
1963, p. 232—249.
3.
Soö R.: Die regionalen Fagion-Verbände und Gesellschaften Südosteuropas,
Budapest. 1946.
4.
Toma c Z.: Razmatranja o fitocenološkoj terminologiji, Šumarski list, Zagreb,
1963, p. 305—308