DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ČUVAJMO PRIRODU


Pod ovim naslovom održana je u Radničkom
sveučilištu »Moša Pijade« u Zagrebu
od 11. do 18. V o. g., a zatim do


30. VI u predvorju Vijećnice grada Zagreba
vrlo uspjela izložba Zavoda za zaštitu
prirode i Hrvatskog narodnog zoološkog
muzeja.
U prostorno skladnom i sadržajno bogatom
sastavu bili su prikazani sa područja
Hrvatske najznačajniji zaštićeni objekti
prirode, uključiv i takovu floru i
faunu. Osim toga bila je izložena starija,
novija i najnovija literatura sa opisom i
značajem navedenih objekata.


Informativno sačinjen je i sažet historijat
Zaštite prirode u Hrvatskoj u kome
je navedeno slijedeće:


U Hrvatskoj su koncem 19. st. prirodoslovci
počeli propagirati ideje zaštite prirode
putem stručnih časopisa (»Priroda«,
»Hrvatski planinar«, »Šumarski list«, »Lovačko
ribarski vjesnik«).


Tako je u našem najstarijem Zakonu o
lovu iz 1893. godine prvi puta precizno
normirana zaštita ptica pjevica. Iste je
godine osnovano i Društvo za uređenje i
poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice,
koje je 1914. g. povodom prijedloga stranih
stručnjaka da se na Plitvicama izgradi
električna centrala, ustalo u obranu
ovog evropskog fenomena i podnijelo
Hrvatskom saboru memorandum »O ljepotama
Plitvičkih Jezera i njihovoj zaštiti
«.


God. 1910. izdana je naredba o čuvanju
remek djela prirode koja su važna sa
znanstvenog gledišta ili od osobite estetske
važnosti, a služe za ures domovine.


Nakon I svjetskog rata proširen je interes
za zaštitu prirode te je 1922. god.
osnovan unutar Hrvatskog prirodoslovnog
društva »Odbor za zaštitu prirodnih spomenika
«.


U vezi s aktivnošću prirodoslovaca i
planinara kao i šumarskih organa, proglašeni
su 1928 29. god. nacionalnim parkovima
Plitvička Jezera, Bijele stijene uVelikoj Kapeli, Štirovača i Paklenica. God.
1937. osnovano je Povjerenstvo za zaštitu
prirode i očuvanje prirodnih spomenika
Savske banovine, a 1938. god. donesen je
Uredba o nacionalnim parkovima.


Nakon oslobođenja započeo je u N.R.H.
sistematski rad na zaštiti prirode. To je
bilo omogućeno donošenjem Zakona o
zaštiti spomenika kulture i prirodnih rijetkosti
(1945. god.). Na temelju spomenutog
zakona osnovan je 1946. god u Zagrebu
Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih
rijetkosti NRH. Početkom 1950. god.


Zaštita prirode spojena je sa službom
Zaštite spomenika kulture (Konzervatorski
zavod NRH.), dok je 1960. god. donesen
novi Zakon o zaštiti prirode i ponovno
osamostaljena služba zaštite prirode (Zavod
za zaštitu prirode).


Do sada je u Hrvatskoj zaštićen veliki
broj objekata prirode od kojih su najznačajniji
nacionalni parkovi Plitvička
Jezera, Paklenica, Risnjak i Mljet. Na
Ličkoj Plješivici izlučene su dvije preostale
prašumske površine kao strogi prirodni
rezervat, dok su otok Lokrum i svjetski
poznata šuma česvine »Dundo« na otoku
Rabu zaštićeni kao upravljani prirodni
rezervati.


U postupku je zaštita Kopačkog rita,
ovog našeg najvećeg prirodnog zoološkog
vrta, kao upravljanog prirodnog rezervata,
a Bijelih i Samarskih stijena u Velikoj
Kapeli te Rožanskih i Hajdučkih kukova
u Velebitu kao strogih prirodnih rezervata.


Motuvunska šuma, Štirovača, Prašnik,
neki kompleksi na Medvednici i dr. zaštićeni
su kao rezervati šumske vegetacije,
dok su Krka sa Skradinskim bukom, Marjan,
Vražji prolaz i Zeleni vir rezervati
prirodnih predjela.


Zelenjak kcd Klanjca, Dotrščina, Anin
dol i dr .povjesno zanimljivi objekti, zaštićeni
su kao memorijalni priro´dni spomenici.
Osobito je velik broj zaštićenih
parkova, drvoreda pojedinačnih stabala,
biljaka i životinja.


Naša domovina je jedan od najzanimljivijih
dijelova Evrope zbog velikog broja
endemičnih i reliktnih vrsta faune i flore
Stoga je zaštita opravdano obuhvatila i
takve prirodne rijetkosti, koje još nalazimo
u mirnim skloništima i teško pristupačnim
mjestima.


Ovom izložbom prikazani su i primjeri
narušavanja izgleda krajolika. Izdana je i
poštanska omotnica s prigodnim žigom.


Zaštićeni objekti prirode predočeni su
uvećanim crno bijelim foto-snimcima, velike
tehničko umjetničke vrijednosti, i sa
izrazitim osebinama pojedinog objekta.
Flora je bila smještena u lončiće, dok je
fauna (zvjerad, ptice i kukci, napose leptiri)
izložena preparirana.


Unutar kontura područja SRH-e pregledno
su prikazani za pojedini predjel ili
grad, bogatstvo i raznolikosti prirodnih
znamenitosti i ljepota, značajnih za turizam.


Posebno su predočeni različiti rezervati,
spomenici prirode i memorijalni spomenici,
tako nacionalni parkovi: