DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 89     <-- 89 -->        PDF

In the Bialowieza Forest the tallest tree has 37,5 m in height and 40 cm
in diameter and in Central Poland in the Julianka Forest District 34 m in
height and 61 cm in diameter.


This short review of the methods in which indigenous populations of forest
trees are being protected in Poland, as National Parks, nature reserves, seed
stands and plus trees, indicates the scope of activity in the field of nature
conservancy for the needs of the forest economy.


KRATKI SADRŽAJ
SAČUVAN JE PRIRODNIH ŠUMSKIH POPULACIJA U POLJSKOJ
Sačuvanje autohtonih šumskih populacija provelo se u Poljskoj osnivanjem:


1. nacionalnih parkova; 2. šumskih rezervata u svrhu zaštite: a) šumskih tipova i
zajednica, b) stabala na granici njihova rasprostranjenja, c) vrsta pod zaštitom;
3.
sjemenskih sastojina; 4. pojedinačnih plus stabala.
Nacionalni parkovi u Poljskoj mogu se klasificirati u tri grupe na osnovi metoda
kako se uzdržavaju. 1. Nacionalni parkovi kao striktno prirodni rezervati u kojima
je zabranjena bilo koja eksploatacija. U tu grupu spada Bialovieža nacionalni
park s površinom od 5.072 ha. 2. Nacionalni parkovi koji su djelomično zaštićeni.
U tim parkovima ovisi zaštita o održavanju prvobitnih odnosa unutar biljnih zajednica
i autohtonih populacija šumskog drveća kako bi se postigla harmonija između
šume i staništa. U takve parkove spadaju: Tatra (22.917 ha), Pieniny (2.528 ha),
Babiagöra (1.709 ha), Ojcöw (1.331 ha) i Swiety Krzyz (6.052 ha). 3. Pod trećom grupom
parkova podrazumijevaju se biljne zajednice koje su vrlo oštećene utjecajem
čovjeka (Kampinos 22.311 ha, Wielkopolski 5.276 ha, Wolin 4.437 ha).


Rezervati sa svrhom zaštite šumskih tipova i zajednica. Pod ovim vidom su zaštićene
šume bora i smrče, šume jele, šume breze, šume lipe, zajednice Carici-elongatae-
Alnetum, Circaco-Alnetum, Fraxino-Ulmetum i Querco-Carpinetum, mješovite
šume Pino-Quercetum i Querco-Betuletum.


Rezervati sa svrhom zaštite stabala na granici njihova rasprostranjenja. Za jelu
je ustanovljeno sedam rezervata, za smrču pet, za bukvu devet i za kitnjak tri.


Rezervati rijetkih primjeraka stabala. U navedenu grupu spada na prvom mjestu
zaštita Taxus baceata i Larix europaea ssp. polonica. Postoji osam rezervata
poljskog ariša.


Sjemenske sastojine bora. Pod zaštitu su stavljene 63 sastojine s ukupnom površinom
od 706 ha.


Plus stabla. Selekcija plus stabala provodi se putem Instituta za dendrologiju i
Kornik-Arboretuma Poljske Akademije nauka. Dosada je izluceno 1144 stabla, od
toga 337 stabala borova, 210 stabala smrče, 63 stabla hrasta, 32 stabla jasena, 65 stabala
bukve i 114 stabala johe.


REFERENCES


1.
Bialobok S., Giert yen M., Jakuszewski T., Mlynarczyk B.,
Przybylski T, Wilusz Z.: 1964, A report on the studies in the field of forest
genetics, Arboretum Körnickie r. IX.
2.
Bialobok S., Pohl Z., Wilusz Z.: 1957—58, Wybor »drzew doborowych«
röznych gatunköw w niektorych krainach klimatyczno-lesnych, Arboretum
Körnickie r. III.
3.
Czubinsk i Z.: Ochrona przyrody i jej zasoböw — Problemy i jej metody
(praca zbiorowa pod red. prof, dr W. Szafera) w druku.
4.
Fabijanowski , J.: 1965, Parki narodowe i rezerwaty jako tereny genetycznoselekcyjnych
badän drzew. Chronmy Przyrode Ojczysta Z. 2.
5.
Jaros z St.: Krajobrazy Polski, wyd. III. Budownictwo i Architektura.
6.
T y s z k i e w i c z St.: 1963, Report on researches undertaken in Poland on Scots
pine (Pinus sylvestris), Proceedings of the world Consultation on Forest Genetics
and Tree Improvement, Vol. 1. FAO.
7.
Wilusz Z., Jakuszewski T.: 1961, Rezultaty pracy z zakresu wyboru
>drze\v doborowych« do I960 r., Arboretum Körnickie r. VI.