DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1 I i
10 12,5 15
t !
12,5
đ
! d—L,5 !
d


!


d—2,5


i_


—´——!


Dr Z. Miletić:


TABELA 2


Izmjereni medijan Upisuje se kao
u stepenu sredine ordinata kod promjera


1 2 3


10—15 12,5 10,0
16—20 17,5 15,0
21—25 22,5 20,0
26—30 27,5 25,0


76—80 77,5 75,0


TABELA 3


Za sredinu Pripadna
stepena ordinata


1 2


12,5 12,5
17,5 17,522,5
22,5


77,5 77,5


ŠJ MA 1


1 i


17,5 20 cm Mjerilo


i


17,5 cm Taksacijski stepeni
Prag stepena
d+2,5 ! Sredina stepena
d + 5 Raspon stepena


UTVRĐIVANJE VREMENA PROLAZENJA


TREBA utvrditi podatke za kakav kolektiv
sredine (d)
d+5
! ! BUŠITI treba u kolektivu sredine (d + 5)
d+2,5 Stvarno je bušeno u kolektivu ta´ksaoijskih


! stepenova (d + 2,5)
UTVRĐENI podaci SE ODNOSE na kolektiv
sredine (d—2,5)
POTREBNA JE REKAPITULACIJA


LITERATURA:


Vreme prelaza i vreme zadržavanja, išumarstvo 9, 10/1957.