DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nisu utvrđene specifične promjene na jetrinom parenhimu koje bi nastale kao
posljedica toksičnog učinka Peterina na jetru kao glavnom detoksikacionom
centru organizma ovce.


Ne smije se ispustiti iz vida da ovce i koze konzumacijom lista zanovijeti
za vrijeme i neposredno poslije cvatnje u mlijeku izlučuju petterin, koji kod
njihovog podmlatka izaziva jako purgativno djelovanje.


SI. 1. Ograda sa obrštenim šibljacima zanovijeti (tilovine)
Foto: Nadaždin 1964.


PRIRODNI AREAL ZANOVIJETI U HERCEGOVINI


— stanišni faktori


Raširenje ove vrste zahvata uglavnom Donju Hercegovinu, dok se nalazišta
dublje u unutrašnjosti ograničavaju na obronke Neretvanske kotline kao i dio
koji zahvata predjele iznad Bileće i iza planinskog masiva Viduše i Sitnice.


U klimatskom pogledu raširenje ove vrste uglavnom se poklapa sa područjem
submediteranske klime koja je uslovljena uticajem blizine mora.


Podaci o srednjim godišnjim temperaturama pokuzuju da se ovaj klimatski
elemenat kreće u rasponu od ll,8l0C (Bileća i Jablanica) do 15,2«C (Ljubušiki).
(Vidi grafički prikaz).


Posebno obilježje submediteranske klime je neravnomjeran raspored padavina
po godišnjim dobima i izraziti deficit padavina u ljetnom periodu koji se
kreće od 11,2% (Ljubuški) do 15,1% (Stolac) od ukupne količine tokom godine.


Po geološkoj građi najveći dio područja pripada mezozojskim (rudističnim)
krečnjacima dok je manji dio izgrađen iz donjekrednih i jurskih dolomita, a
prema novim istraživanjima (9) u središnjem dijelu Hercegovine zastupljene su
eocenske flišne tvorevine i alveolinsko kumulitski krečnjaci paleogena.