DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 26     <-- 26 -->        PDF

15TEKPEKATURE
ao
15
*3
uso*´
—f 1 i— -| 1II Hl IV v V*
PADAV/WE
1
v l l
»
VICIT
( X
1
*
J
« i
1
XH *
>
«J .
»aoo;
/´ ."*
-150
40050-
»
I
f i r~
i/ ni l"
«OSfAl?
r
v
r
VI,
»
Vii
1
vii
i 1 1 1
n . xi x„
"njESil/OA
_B(I_LCL A
.!7AaLAWiCA
^-.
Hj


U pogledu poznavanja zemljišnih uslova na ovom području može se govoriti
samo orijentaciono na osnovu postojeće karte zemljišta SFRJ (10). Najveći
dio ove regije označen je kao goli karst sa pjegama crvenica i vrlo malim dijelom
rendzina. Jedan dio područja pripada dubokom kršu (holokarstu) sa mno