DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 27     <-- 27 -->        PDF

živom površinskih stijena dok se u međuprostorima nalaze erodirane crvenice
i druga zemljišta tipa terra-rosse sa različitim stepenom degradacije.


Vegetacijski odnosi ovog područja nisu detaljnije i kompleksnije proučavani
ia´ko su se istraživanjem flore i vegetacije bavili brojni istraživači (11, 12,
13, 21, 23, 17 itd). Na površinama prirodnog areala zanovijeti izmjenjuju se
brojne vegetacijske formacije čije je raširenje uslovljeno određenim klimatskim,
antropogenim i drugim faktorima. Horvati ć (14) za submediteransko podru5je
izdvaja kao klimatogenu zajednicu šumu bijelog graba (Carpinetum orientalis)
a subasocijaciju Carpinetum orientalis Croaticum typicum označava kao
varijantu vrste Petteria ramentacea.


Stefanovi ć (15) je mišljenja da ova zajednica pretstavlja degradacioni
stadij šume hrasta medunca i bijelog graba (Quercetum pubescentis — Carpi-


H L / M A T 0 G & A M /


/:


* Siv;ii´.´i.«;..
mm