DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 28     <-- 28 -->        PDF

netum orientalis) a u okviru ove zajednice autor izdvaja nekoliko tipova šuma
u zavisnosti od stepena degradacije i ekološko florističkih razlika.


Fukare k (cit. 11.) ističe važnost ove prelazno sredozemne zajednice koja
ograničava dio krškog područja Hercegovine sa termofilnim i kserofitnim
vrstama. Kako će se kasnije istaknuti, ova granica ide u istočnom i središnjem
dijelu Hercegovine znatno sjevernije, što se vidi iz opisa ovih nalazišta.
Zanovijet se nalazi u obliku čistih sastojina šibljaka ili u smjesi sa
drugim vrstama u različitom omjeru za koje Fukare k (16) smatra da predstavljaju
progresivne razvojne nizove prirodnog naseljavanja ogoljelih terena.


SI. 2. Grm zanovijeti (tilovine) skoro je uvijek vrlo bogat lisnom masom.
Foto: Nađaždin 1964.


Kao što je istaknuto prisustvo različitih degradacionih stadija šumske vegetacije
otežava rekonstrukciju vegetacijskih odnosa ovoga šarolikog područja.


Granice prirodnog areala zanovijeti (tilovine) koje je šematski za SFRJ dao
Fukare k (cit. 4 str. 54) ispravljajući pogrešne navode starije botaničke literature
popunjuju se novim nalazištima i detaljnijim opisom za područje Hercegovine
(cit. 5 i 6). Na ovom području zanovijet se nalazi najviše kao sastavni
elemenat degradiranih niskih šuma (panjača) i šikara sa različitim učešćem u
omjeru smjesa, a manjim dijelom kao čiste sastojine šibljaka ili u smjesi sa
dračom (Paliurus spina Christi) i divljim narom (Punica granatum) i to u
južnijem dijelu njenog areala.


Prirodna nalazišta ove vrste počev od izvorišnog dijela Trebišnjice u istočnoj
Hercegovini obuhvataju prema zapadu niže obronke planina Viduše i Sitnice,
a južnije se nastavljaju sjevero-istočnim padinama Leotara i dalje obuhvatajući
prostrano područje tzv. trebinjskih brda te obodnu zonu Ljulbomir