DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 29     <-- 29 -->        PDF

skog polja. Idući prema zapadu i sjevero-zapadu uključuju se i nalazišta u opštini
Ljubinje, Stolac i Nevesinje i to znatno sjevernije od ranije povučene
granice prirodnog areala (4).


Kod izrađenih karata vegetacijskih područja Krša Jugoslavije (Ber t ov i ć


S. i Horvati ć S.) potrebno je za ovo područje izvršiti korekciju, jer je najveći
dio novoopisanih nalazišta označen da pripada zajednici Seslerieto — Ostryetum
dok bi ih trebalo svrstati da pripadaju zajednici Carpinetum orientalis
Croaticum.
EKONOMSKI ZNAČAJ RODA FETTERIA


a) kao krmne biljke za ishranu ovaca na Kršu.


Prirodni areal zanovijeti (tilovine) podudara se sa najvećom brojnosti ovaca
po jedinici površine u SFRJ što je posljedica izvanredno velike proteinsko energetske
vrijednosti lista ove vrste koje ovce najviše konzumiraju upravo u onom
periodu (jesen, zima) kada ostala vegetacija biva svedena na minimum uslijed
nepovoljnih klimatskih prilika (23).


Analizom preko 100 uzoraka lista zanovijeti (17) na sirove hranjive materije,
karotin te neke biogene makro i mikro elemente dobivene su vrijednosti
koje list ove vrst svrstavaju po sadržaju sirovog i probavljivog proteina među
najvrednija sijena leguminoza (lueerna i djetelina).


Rezultati kemijskih analiza lista zanovijeti vidljivi su iz slijedeće tabele:


Vrijeme Cisti prot, Karot.


l(l/o


uzimanja Voda Organska Sirove materije un/o suhe mg/l
uzoraka u ´%> materija protein mast vlakna BEM pepeo tvari suhe tvari


Maj 65,3 94,1 24,2 5,0 17,5 47,4 5,93 18,6 200,6
Juli 49,3 94,7 15,1 4,5 23,7 51,4 5,28 12,1 238,6
Oktobar 53,8 93,7 12,8 4,9 22,3 53,7 6,36 10,5 220,4
Januar 64,3 92,0 12,4 44 23,0 52,4 7,96 9,8 256,1


Po visokom sadržaju sirovog i čistog proteina te bezazotnih ekstraktivnih
materija (BEM) te neobično visokom nivou karotina tokom godine kao i niskom
sadržaju vlakana list ove biljke je kvalitetniji kao krma od ostalog autohtonog
biljnog pokrivača i njenog areala (17).


Po sadržaju nekih biogenih makro i mikro elemenata zanovijet pokazuje
veliko siromaštvo izuzimajući kalcij, čiji sadržaj nadmašuje sva očekivanja i
kreće se od 14,13 gr. u maju do 28,66 gr/kg suhe materije u januaru.


Rezultati sadržaja nekih makro i mikro elemenata u listu zanovijeti vide
se iz slijedeće tabele:


Vrijeme
uzimanja Gr/kg suhe materije Mg/kg suhe materije


uzorka Ca P Mg Fe Mn Cu Co Mo


Maj 14,13 1,38 2,56 73,234 25,990 12,390 0,00 0,817
Juli 16,16 0,85 2,58 49,929 28,675 9,760 0,007 0,163
Oktobar 20,33 0,59 2,72 52,997 25,313 5,016 0,012 0,237
Januar 28,65 0,43 3,62 109,099 36,718 10,130 0,047 0,100
291