DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 31     <-- 31 -->        PDF

17.
Nadaždi n M.: Kvalitet krmne baze ovaca Donje Hercegovine. S posebnim
osvrtom na hranjivu vrijednost Zanovijeti (Petteria ramentacea Sieber presi., disertacija
1965.
18.
Ga vez E.: Histoskopski pregled preparata jetre 30 ovaca, Act. Zavoda za patološku
anatomiju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu br. 14, 17. V 1964.
19.
Gračani n M.: O elektivnoj sposobnosti biljaka. Veterinaria IV, 4 62ll—627,
Sarajevo 1955.
20.
Lari n I. V. i sarađnici: Kormovye rastenija senokosov i pastibšč SlSSR. Tom. II,
Moskva — Leningrad 1951.
21.
Miljkovi ć K.: Odnos pašnjaka i šuma u aridnim oblastima. Krš Jugoslavije,
Split 1957.
22.
Morriso n F. B.: Feeds and feeding. The Morrison Publishing Company, Ithaca,
New York, 1948.
23.
Šmalcel j I.: Zanovijet kao brst i listinac za ovce. Stočarstvo IX, br. 9—10,
Zagreb 1955.