DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 32     <-- 32 -->        PDF

UTJECAJ NEKIH UVJETA NA SMANJIVANJE KAPACITETA
PILJENJA RUČNIM MOTORNIM PILAMA


VRANEŠ VOJISLAV, đipl. inž. šum. i đipl. ekonomist


UVOD


Motorne pile imaju relativno velik kapacitet piljenja drva. Npr. motorna
pila »Contra« (Stihl), prepili prosječno u sekundi — ovisno o vrsti, dimenzijama
i si. — od 21,88 do 38,01 cm2, a motorna pila ^Partner« — R 11 uz iste uvjete,
prepili u istoj jedinici vremena prosječno od 21,92 do 41,75 cm2. Obje te pile
upotrebljavaju se kod Šumarije Samobor. No, taj kapacitet piljenja s motornim
pilama ne može biti u cijelosti iskorišćen, jer se pri sječi i izradi drva uz pomoć
motorne pile nužno interpoliraju i drugi radovi i prekidi rada — pri kojima
pila faktično ne pili. Tako dolazi do relativno slabijeg efekta piljenja
motorne pile pri sječi i izradi drva u iskorišćavanju šuma.


Želeći da unesemo svjetla u navedenu pojavu, odlučili smo da utvrdimo
navedeni kapacitet piljenja motorne pile, smanjivanje tog tehnološkog kapaciteta
uslijed popratnih radova i prekida rada (u kojima motorna pila faktično
.ne pili), te da istražimo neke uvjete koji utječu na povećanje učešća tih neefektivnih
radova i prekida rada. Istražujući navedeno nadali smo se da ćemo ne samo
bolje spoznati zakonitosti koje naslućujemo nego da ćemo moći dati i stanovite
preporuke za takvu organizaciju rada pri kojoj će navedeno smanjivanje biti
minimalno i omogućiti maksimalno moguću (korisnu upotrebu tog efikasnog
oruđa za rad. Istraživanja smo odlučili provesti na sječinama Šumarije Samobor.


ZADATAK, METODA RADA I OPIS ČINILACA RADA


Zadaci koje smo trebali riješiti bili su:


— utvrditi tehnološki kapacitet piljenja motorne pile;
— utvrditi smanjenje tog tehnološkog kapaciteta piljenja motorne pile i
— istražiti neke uvjete koji utječu na povećanje učešća neefektivnih radova
i prekida rada.
Metodom studije vremena tipa kronografije obavili smo snimanje radnog
vremena rukovaoca motorne pile, Snimanja smo obavljali kronometrom uz tačnost
od 1/10 sekunde, pri čemu je greška snimanja bila manja od + 1%.


294