DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 63     <-- 63 -->        PDF

cJ)cu3tvene »ife&ti


OSNOVANO DRUŠTVO INŽENJERA i
TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE U SENJU


U više navrata bilo je pobuda da se u
Senju osnuje Društvo inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije za područje
općine Senj, Crikvenica, Krk i Rab. Na
tom području posluju nekoliko privrednih
organizacija kao što su Šumsko gospodarstvo
Senj, DIP Senj, DIP Novi Vinodolski,
Kombinat »Velebit« i Stolarsko poduzeće
»Marijan Ivančić« u Crikvenici u kojima
je uposleno više od 60 stručnjaka. Taj broj
kazuje da se može s puno opravdanja osnovati
za to područje jedno stručno društvo,
to tim više što su gotovo svi ti inženjeri
i tehničari međusobno poslovno povezani.


Društvo je osnovano 15. veljače. Osnivačka
skupština se je održala u Jablancu,
te joj je prisustvovalo 48 članova osnivača.
Kao gosti prisustvovali su skupštini
predsjednik općinske skupštine Crikvenica
Radmilo Karlović, sekretar općinskog komiteta
SKH Senj Petar Tomljanović i sekretar
općinskog komiteta SKH Crikvenica
Oktavijan Domijan, dok od Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske prisustvovao je predsjednik
prof. dr. Zvonimir Potočić.


Društvo danas broji 66 članova. Struktura
članstva prema radnim organizacijama
izgleda:


Inženjeri Tehničari
Šumsko gospodarstvo
Senj 18 15
DIP — Senj 6 4
DIP Novi Vinodolski 4 17
»Marijan Ivančić«
Crikvenica 1 —
Penzioneri 1 —


Ukupno: 30 36


Na skupštini je donesen program rada.
Njime se predviđa da se povodom dvjesta-
godišnjice šumarije Krasno u svibnju
organizira proslava na kojoj će ing. Vladimir
Severinski održati predavanje o šu


mama Velebita 3 osvrtom na historijat
šumarije Krasno, a zatim zajedničkom
ekskurzijom obići Velebit od Zavižana do
Štirovače.


U Novom Vinodolskom je predviđeno upoznati
članove Društva s radom tvornice
OKAL ploča, te to povezati s prigodnim
predavanjem o upotrebi manje vrijednog
drveta u industriji ploča iverica.


Ekskurzija na otok Rab ima svrhu da se
članovi upoznaju s makijom u Kalifrontu i
mjerama koje šumarija misli poduzeti u
cilju dobivanja vrednijih šuma konverzijom
makije na četinjače brzog rasta, u prvom
redu na primorski bor koji se tu optimalno
razvija.


Programom je predviđeno da Društvo
organizira i jednu stručnu ekskurziju u
Sloveniju na pregled nekih novih drvnoindustrijskih
postrojenja i posjeti neke
šumsko-privredne organizacije kako bi izmjenili
iskustva koja su potrebna i koriste
u dnevnom praktičnom radu.


Članovi Društva održati će nekoliko
predavanja putem Narodnog sveučilišta i
SSRN kako bi se popularizirala struka koja
u tom kraju ima važno privredno značenje.


Za ostvarenje programa rada potrebna su
financijska sredstva. Predviđa se da će se
pojedine privredne organizacije učlaniti u
društvo kao kolektivni članovi i da će za
svakog svog redovnog člana uplaćivati u
ime kolektivne članarine 150 N. d godišnje.


Mjesečna članarina za pojedine članove
je određena 3,5 N. d time da će Društvo
iz te članarine svakog člana pretplatiti na
neki stručni čisopis: Šumarski list, Dr^.
industriju, ili si. već prema želji dotičnog
člana.


Na prijedlog ing. Miroslava Ježića, penzionera
iz Novog Vinodolskog, skupština
društva donijela je zaključak da se kao
počasni članovi biraju prof. Alfons
Kauders i ing. Ante Premužić zbog njihovih
zasluga na unapređenju šumarstva
ovog kraja za vrijeme dok su tu službovali.
Osobito zaslužan za velebitske šume
je ing. Ante Premužić koji je izgradnjom
poznate staze od Oltara preko Zavižana
do Alana otvorio prekrasne prirodne
ljepote Velebita i tako ih učinio pri