DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 64     <-- 64 -->        PDF

stupačnijima i manje vještim planinarima
i izletnicima.


Skupština je birala za predsjednika
Društva ing. Vilima Hiblera, Šumsko gospodarstvo
Senj, a u Upravni odbor: ing.
Vladimir Severinski i ing. Mirko Bazić iz
DIP-a Senj, ing. Zdravko Tot, ing. Ljubo
Butorac i tehn. Pavao Maričić iz DIP-a
Novi Vinodolski, tehn. Ivan Samardžija iz
Šumarije Crikvenica, tehn. Mato Mavrić iz


cj)(zmaća &tcucna lifecatuta


Frančišković Stjepan: RAZVOJ
ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U ZAPADNOHRVATSKOM
VISOČJU. Analiza šumarstva.
— Jug. ak. znanosti i umjetnosti


III. pp. 43—269. Zagreb, 1964.
Autor je detaljno za podugi povjesni period
opisao razvoj šumske privrede za područje
Vinodolske župe, a to je kraj od
Vrbovskog do Čabra, odnosno od Novog
Vinodolskog do Rijeke. To je područje državine
knezova Frankopana i Zrinjskih.
Autor je obuhvatio period od XIII—XIX.
stoljeća.


U početku XIII stoljeća ovdje se šuma
koristi kao resurs za krmu. Tako u Vinodolskom
zakonu od 1288 god. nema specijalnih
mjera za zaštitu šuma. Slična je situacija
u Senju u XIV stoljeću. U tadanjim
statutima nema kodifikacije obzirom
na zaštitu šuma. S njome se slobodno gospodari.
No u isto vrijeme u Dalmaciji
(XIII—XIV stoljeće) već u gradskim statutima
kodifikaciraju se šumsko zaštitne
mjere, kao na pr. statut Trogira 1275, Split
1312 i Dubrovnik 1319 god.


Od XIV pa do XVII stoljeća (kulminacija
feudalizma) šumski fond drveća se
koristi za građu, koja se prodaje. Ovo vrši
feudalac ili posrednik. Već se javlja zaštita
šuma. Tako se uvodi lugarska služba
1599 god. prva u Hrvatskoj, kao ubiranje
taksa 1529 god. i dr. Drvo se prerađuje u
oblu, tesanu, cijepanu i piljenu građu. Proizvodi
se vinogradsko kolje, jarboli, vesla,
piljena građa i dr. Tako 1428 god. podiže
se u Crikvenici prva pilana (istovremeno
kao i u Njemačkoj, a 10O godina prije nego
u Skandinaviji 1530, Francuskoj 1555 i
Holandiji 1592). U Lokvama izgleda podiže
se 1685 god. kružna pila. U to vrijeme


šumarije Novi Vinodolski i ing. Vlado
Skorup iz šumarije Krasno.


U nadzorni odbor su birani: ing. Smiljko
Požarić iz DIP-a Novi Vinodolski, tehn.
Joso Granić iz šumarije Jablanac i ing.
Jose Vukelić iz DIP-a Senj, a u sud časti
ing. Josip Župan iz Šumskog gospodarstva
Senj, tehn. Antun Bendak iz DIP-a Novi
Vinodolski i ing. Drago Tomičić iz DIP-a
Senj. Ing. Vilim Hibler


Dalmacija je u pogledu šuma devastirana,
a Vinodolska župa je sa još praktično netaknutim
šumama.


Nakon pada Zrinjskih i Frankopana
(1671 g.) u XVII, te u XVIII stoljeću šume
vinodolske župe potpadaju pod Austrijsku
komoru. Tada je vladajući ekonomski
sistem t. zv. merkantilizam. Suma
se eksploatira za izvoz preko kvarnerskih
luka. Uvodi se t. zv. Šumski red Tršćanske
komercijalne Intendance za bakarski
dominicij 1676 god. Ovaj red je sa svojim
glavnim odredbama vrijedio gotovo do danas.


Njegove glavne smjernice su slijedeće:


1. Šuma je svojina ne samo sadašnjeg, nego
i budućeg pokoljenja. 3. Pod šumske
površino potpadaju sve koje nisu za unosnije
kulture. 4. Uzgoj šuma treba orijentirati
obzirom na tržišnu vrijednost. 5. Ukazuje
se potreba organizacije šumarske
službe.
U prvoj četvrti XIX stoljeća nastaju velike
društvene i političke promjene. To je
doba francuskih ratova i velikih ekonomskih
potresa. Država, trgovci i narod nerazumno
tamane šume. Autor smatra da i
austrijska vladavina i Francuzi su, kao i
narod u to doba najviše uništili šumskog
fonda. Tada su i nastale i goleti u ovom
području.


Dr Kovačević Josip
Poljoprivredni fakultet Zagreb


PRILOG POVIJESTI TEORIJA POSTANKA
TIPIČNO MEDITERANSKOG TLA
CRLJENICE (TERRA ROSSA)


Melioracije našeg Krša bezuvjetno
predstavljaju jedan od najsloženijih naših
problema, a rješavali su ga, odnosno