DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1966 str. 69     <-- 69 -->        PDF

6. Upotreba drva (str. 353—501) U ovom
poglavlju prikazuje čuvanje, sušenje i zaštitu
drva, upotrebu drva u oblom ili u
malo obrađenom stanju, obradu, vezove
i preradu drva, preradu drva u drvne proizvode
.upotrebu obrađenog drva i drvnih
proizvoda, upotrebu drva uz razgrađivani a
njegove građe i upotrebu drvnih otpadaka.
7. Stanje i izgledi upotrebe drva (str.
502—518). Prikazuje stanje potrošnje drva,
uzroke relativnog opadanja potrošnje drva,
mogućnosti uplivisanja na potrošnju i
upotrebu drva i ispitivanje šumsko-proizvodnih
planova.
8. Sporedni šumski proizvodi (str. 519—
538). Obrađeni su: dobivanje smole, korišćenje
kore, košaračka vrba, novogodišnja
drvca i ukrasno granje, trava i stelja,
ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive,
treset, kamen i zemlja te ostali sporedni
proizvodi.
9. Druge koristi od šume (str. 539—551).
U ovom poglavlju prikazano je značenje
šume u životu ljudi te njeno djelovanje,
koje se ne da novčano izraziti kroz vrijednost
proizvoda. Prikazano je djelovanje
šume na kulturu tla, njeno djelovanje na
zdravlje ljudi i mjere za plansko korišćenje
blagotvornih utjecaja šume.
Kao što smo već u početku rekli knjiga
obrađuje cjelokupno iskorišćivanje šuma.
Obzirom na to ne upušta se duboko u problematiku
tehnike eksploatacije iako je
ona u kratko ipak koncizno prikazana.


Prilikom izrade knjige autori su se koristili
ogromnom literaturom koja se bavi
pojedinim problemima iz široke djelatnosti
iskorišćivanja šuma.


R. Benić
H. Holstener-Jorgensen:
GODNINGSFORSOG I EN KULTUR MED
KODGRAN OG JAPANSK LAERK PA
KLOSTERHEDEN. (Pokus gnojidbe u kulturi
smrće i japanskog ariša u Klosterheden-
u).


Forstlige Forsogsvaesen i Danmark,


XXVIII.
H. 2., 1963.
Autor iznosi vlastite rezultate gnojidbenih
pokusa koje je vršio na vrištinskim
podzolima zapadnog Jutlanda u Danskoj.
Pokusi su obavljeni u plantažnim nasadima
smrče (Picea excelsa Lk., Rodgran,
Norway Spruce) i japanskog ariša (Larix
leptolepis Gord., Japansk Laerk, Japanese
Larch) u šumskom predjelu Klosterheden.
Pokusi su izvođeni tri godine t. j . u I960.,
1961. i 1962. godini.
Biljke smrče sađene su najvećim dijelom
u jesen 1956 godine kao 2/1. U proljeće
1957 godine sađen je manji broj bilja


ka ariša, također 2/1 u potpuno obrađeno
tlo. Količine upotrebljenog gnojiva po
hektaru iznosile su: kalija (K) 300 kg 50:,/o
KCl, fosfora (P) 1000 kg u obliku superfosfata
i dušika (N) 600 kg Ca (NOs>2.


Rezultati su pokazali da postoji uglavnom
znatna razlika u pogledu odnosa ovih
biljnih vrsta prema upotrebljenim gnojivima.
Smrča reagira pozitivno kod dodavanja
fosfora ili dušika, a također i kod
kombinacije ovih gnojiva. Japanski ariš
reagira primarno na fosforno gnojivo
(prema pokusima iz 1961 i 1962 godine), a
dušik, čini se, nema efekta izuzev u smjesi
s fosfornim gnojivom.


Podaci različitih kombinacija gnojidbe i
rezultati istraživanja obrađeni su i dokumentirani
na savremen način. Pored toga
što doprinose rješavanju problema hranjivih
sastojaka za vrištinska tla Danske,
mogu biti od velike koristi i kod preduzimanja
načina gnojidbe, izbora vrste i
kombiniranja gnojiva, t. j . općenito kod
primjene gnojiva i za neka područja vriština
u našoj zemlji.


Ing. Mirjana Kalinić


ŠUMARSTVO RUMUNJSKE


Rumunjska je zemlja alpskih livada i
suhih ravnica. To su kontrasti koji određuju
klimu, stvaranje tla, floru i faunu
zemlje. Iza nafte i poljoprivredne proizvodnje,
šuma zauzima treće mjesto u narodnoj
ekonomici Republike.


Ukupna je površina šumskog fonda
(prema stanju 1. siječnja 1965. g.) 6387 hiljada
ha ili oko 20;,/o površine SRR. Šumom
je pokriveno 5834 hiljade ha.


Šume su razdijeljene u dvije grupe: zaštitnef
14,28l!l/o) i proizvodno-zaštitne
(85,72P/o).


Visokih šuma ima 5040 hiljada ha, niskih
692 hilj. ha, a vrbovih, topolika i jošika
po riječnim obalama ima ukupno 102
hilj. ha. Crnogorične šume, hrastici i druge
šume bjelogoričnih vrsta tvrdog drva
pretežno su mladici do 60 godina starosti.
Izuzetak su samo dozrele i prezrele bukove
sastojine. Takvo stanje tumači se masovnim
nesistematskim sječama nekadašnjih
kapitalističkih poduzeća. Srednji obrast
iznosi 0,7. Srednji godišnji prirast u
doba zrelosti — 3,6 kub. m po hektaru.


Nakon nacionalizacije šuma (1948. g.) počelo
se uređivanjem šuma i 1955. g. bilo
je uređeno preko 6 mil. ha. Rumunjska
spada među rijetke zemlje u svijetu u kojima
se završilo uređivanje svih šuma.
1956. g. razrađen je perspektivni desetogodišnji
plan o pošumljenju golih površina
i degradiranih sastojina, a također i


331