DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

PRILOG PITANJU POSTOTKA ŠUMOVITOSTI JUGOSLAVIJE


Dr NIKOLA NEIDHARDT — Inž. MLADEN SKOKO
Pokazatelj za šumovitost neke zemlje u prvom je redu postotak šumovi


tosti, odnos:
Ps
g = 100
P
tj. postotni odnos površine pod šumom Pš naprama sveukupnoj površini P


kopnenog teritorija (bez mora). Taj postotak jednim samo brojem označuje,
sažima, karakterizira. Ako Finska ima 7J°n, Jugoslavija 30,80/o (Šumarska Enciklopedija
I, Zagreb 1959), a Tunis 7,8" o (Atlas svijeta, Zagreb 1961, Leksikografski
zavod Jugoslavije), komparacija tog jedinog pokazatelja daje značajan
uvid. Sasvim je drugačiji način života i privrede u kraju s 80% nego u
kraju samo s 10°!o šuma. Čak i ljudi su drugačiji, izrasli iz drugih uvjeta i
okolnosti.


Budući da je postotak šumovitosti tako značajan pokazatelj, pokušat ćemo
za cijelu SFRJ razmotriti:


1. Postotak šumovitosti, koji je sada u upotrebi.
2. Šumovitost na temelju topografskih karata 1 :100.000.
3. Perspektivu za dobivanje pouzdanije g postotka šumovitosti.
1. POSTOTAK ŠUMOVITOSTI KOJI JE SADA U UPOTREBI
U Šum. Enciklopediji, I svezak, Zagreb 1959, na str. 697. publicirana je
priložena tablica 1.


Tablica 1.


Narodna
republika
Broj
stanovnika
000
Ukupna
000 ha
Š u m s k
Obra
000 ha
a površin a
sla
!»/o
Neobrasla
000 ha \Vo
Šumovitost
´Vo
Na 1
stanovnika
ha
SFRJ 16997 9935 7853 79.0 2082 21,0 30,8 0,46
Srbija
Hrv&tska
Slovenija
BiH
6979
3942
1505
2847
2104
2515
895
2498
1706
1883
864
1962
81,1
74,9
96.5
78,5
398
632
31
536
18,9
25,1
3,5
21,5
19.7
33,5
43.2
38.1
0,24
0,48
0,59
0,69
Makedoniia 1304 1318 853 64.7 465 35,3 32,2 0,65
Crna Gora 420 605 585 96,7 20 3.3 42.1 1,39


Postoci u toj tablici izneseni su do na prvu decimalu. Uglavnom dvoznamenkasti
cijeli brojevi, a uvijek i prva decimala. Čitalac bi dakle mogao pretpostaviti,
da su ti podaci i tačni na jednu decimalu ili ±0,05 odnosno bar na
± 0,1 netačni.