DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Ako će ova razmatranja na papiru, na kartama kao slikama terena, moći
imalo doprinesti projektiranju taksiranja cijele Jugoslavije na terenu, bit će
ovaj trud od koristi i ne će biti uzaludan.


2. ŠUMOVITOST NA OSNOVU TOPOGRAFSKIH KARATA 1 : 100.000
Slika 1 predstavlja u stvari Pregledni list Jugoslavije tj. raspored sekcija


1 : 100.000 i 1 : 200.000 (po četiri sekcije 1 : 100.000 čine jednu sekciju
1 :200.000). Svaka sekcija razmjera 1 : 100.000 predstavlja 30 seksagezimalnih
minuta po geograskoj dužini (od Pariza) i 30 minuta po geografskoj širini.
Kartografska projekcija je poliedarska.
Na svakoj sekciji (karti) 1 :100.000 osim rubnih meridijana i paralela nacrtani
su kao tanki pravci i srednji meridijan i srednja paralela
. Tačku presjeka tog srednjeg meridijana i srednje paralele nazovimo
središnjom tačkom (ST) sekcije (analogno glavnoj tačci avio-snimaka).
Kod poliedarske projekcije projekciona ravnina karte u središnjoj tačci
tangira zemljin elipsoid.


Upotrebili smo središnje tačke svih sekcija, koje su nam bile na raspolaganju,
za određivanje postotka šumovitosti, ukupno 119 sekcija. Raspolagali
smo s ukupno 128 sekcija, od kojih 9 nije ušlo u obzir, jer je ST pala na more
(Rab, Silba, Zadar, Žirje, Omiš, Sušac i Kotor) ili nije bilo topografskih podadataka
izvan granice Jugoslavije (Kriva Palanka i Bosiljgrad).


Mora se istaknuti da. nažalost nije bilo na raspolaganju baš svih sekcija


1:100.000. Manjkale su sekcije Istre, Lendava, Subotica, Kanjiža, Kruševo—
Resan, Mljet, Korčula, Vis i Dugi Otok (navedene sekcije označene su na slici
1 šrafirano).
Prema navedenom uzeto je u postupak 119 sekcija i na crtežu slike 1 upisano
ispod naziva svake sekcije + (plus) ili — (minus) već prema tome da li
ST pada na šumu (+) ili ne (—). Od ukupno 119 sekcija promatranog »kolektiva
sekcija« ispalo je njih 37 sa + i 82 sa —.


Procentualni odnos ukupnog broja pluseva naprama ukupnom broju podataka
(119) iznosi:
5 = 31,1 (1)


To je prvi grubi rezultat za postotak šumovitosti metodom tačaka odnosno
metodom »da« ili »ue« samo za po jednu tačku svake promotrene sekcije


1 :100.000.
U knjizi A. R. Hinks »Maps and survey« (kartiranje svijeta), Cambridge
1944, među ostalim su opisane i karte Jugoslavije 1 :100.000. Za šume se navodi:
». . . woods very pale green tint . . .« tj. šume da su na tim kartama prikazane
veoma blijedom zelenom bojom. Ta blijeda zelena boja nije smetala
u identificiranju da li STi, STs . . . ST„ padaju unutar te boje. Slučajno ni jedan
ST nije pao baš na granicu šume. Da se je to dogodilo, računalo bi se ST
upola sa + i upola sa minus (—)
Čini se, da ovakva metoda za određivanje postotka šumovitosti nije do
sada upotrebljena za nijednu državu kao cjelinu. U Moskvi je god. 1957. izašla
knjiga M. K. B o č a r o v-S. A. N i k o 1 a ev »Matematičko-statističeskije metodv
v kartografu«. Obrađuje razna vrlo interesantna pitanja statističke obrade
karata. Ali ni u toj knjizi nema određivanja postotka šumovitosti cijele
jedne zemlje na način koji je ovdje upotrebljen.