DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Ponderiranje središnjih, tačaka s površinama sekcija


Pitajmo se najprije, da li svaka središnja tačka ST reprezentira jednaku
površinu. Zbog konvergencije meridijana površine sekcija nisu međusobno
jednake. U to se možemo uvjeriti već jednostavnim kompariranjem koje sekcjie
s juga Jugoslavije, npr. sekcije Ohrid s kojom sjevernom sekcijom npr.
Tolmin. Dužine tih sekcija (u smjeru meridijana) su podjednake, ali ne i njihove
širine. SFRJ se proteže uglavnom od 41° do 46° sjeverne geografske širine.
Leži dakle na sredini sjeverne polutke. Na prvi pogled ne bi se mislilo,
da su na tim geografskim širinama razlike u širinama sekcija (u smjeru paralela)
tako velike, da između spomenutih sekcija dostižu čak 3 do 4 cm (3 do
4 km u mjerilu 1 :100.000).


Ako pojedine središnje tačke STi, STs . . . ST„ reprezentiraju površine
raznih veličina, zar ne treba to uzimati u obzir kod izračunavanja postotka
šumovitosti 5? Potrebno je ispitati, koliki je taj upliv i da li ga treba uzimati
u obzir.


U knjizi Ing. B. Borči ć »Matematička kartografija«, Zagreb 1955, str.
323—327 prikazana je i poliedrička projekcija te način izračunavanja veličina
sekcija.


Uzmimo jednu od najjužnijih sekcjja Jugoslavije (odgovara redu sekcije
Ohrid) između sjeverne geograske širine q>\ = 40°00´00" i q>2 = 41n30´00", te
između istočne dužine h = 22n00´00" i q>-i = 22:)30´00" (računajuć od Pariza).
Dimenzije trapeza te sekcije izračunaju se po citiranom autoru kako je u si. 2
prikazano.


41°30´-41,743 cm 38,377cm \


46"30


Odjcvarg. redu 5 E


\Pd9


JtltCIJP; ara redi/^A


OHRID TOLMIN fel


41°00-42U03 36,727


40°0Ol


s


SI 2. SI. 3.


Površina te sekcije (kao trapeza) iznosi dakle:
pn = 2326,58 cm2
odnosno u mjerilu 1 :100.000 toliko km2. Naprotiv jedna sekcija od sjevernijih
(red sekcije Tolmin) između i = 22«00´00" i hi = 22930´00" te tpi = 46n00´00"
i qj2 = 46{,30´00" ima dimenzije kao u si. 3 i površinu (kao trapez):
p0 = 2142,41 cm2 (km2)
Razlika obiju sekcija iznosi:
zip = pr, — p0 = 184,17 km2
ili u postotku prema površini p0:
^ % = 8,6%