DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Za toliko postotaka su najjužnije sekcije različne (veće) od najsjevernijih. Iznos
je zapravo znatan i pitanje je, da li to treba uzeti u obzir?
Ako središnje tačke reprezentiraju bitno različite površine p/, p2 ... pn,
postotak 5 trebalo bi računati sa površinama sekcija kao težinama (pondusima).


A da li su i veličine sekcija (trapeza) ispravne težine? Da li mi želimo-, da
središnje tačke kod određivanja 5 % reprezentiraju površine karata , površine
sekcija,, površine projekcija, ili pripadne površine terena ? Jasno je da
bi potonje dalo ispravnije rezultate, jer bi se eliminirao svaki upliv deformacija
uslijed projiciranja na ravnine poliedra


Ali vjerojatno tako daleko u istraživanju težina samo za prvu orijentacionu
svrhu ove rasprave ni ne treba ići. Kada se bude S određivao po prijedlogu
koji će malo kasnije biti iznesen, a u vezi novih recentnih karata


1 :25 000, onda će možda trebati razmotriti i to pitanje. Sada se zadovoljimo
s težinama koje odgovaraju površinama samih sekcija, odnosno površinama
karata 1 :100.000 u poliedarskoj projekciji. Cilj je da se vidi kako te težine
uglavnom djeluju na grubi rezultat 5 = 31,1.
Na način kako su gore izračunate površine p„ i p„ mogu se izračunati površine
sekcija između ostalih geografskih širina. Kako razlike uglavnom ovise


o geografskim širinama, dovoljno bi bilo račun provesti za redov e sekcija
(karata) istih geografskih širina npr. za red između 41<>00´00" i 41"30´00", zatim
41030´00" i 42°00´00" itd. do krajnjeg sjevernog reda. Na si. 1 redovi su
naznačeni od sjevera prema jugu brojevima cd 1 do 12. Budući da je račun
površine sekcije proveden za red 2 (Tolmin) i red 12 (Ohrid) izvršena je za red
1. ekstrapolacija težine sekcije, a za redove 3 do 12 (9 redova) interpolacija
težina sekcija uz aproksimativnu pretpostavku, da se površine sekcija linearn
o (proporcionalno) mijenjaju od najsjevernijeg do najjužnijeg reda.
Pretpostavka je onda u tome da se od sloja do sloja, odnosno od reda do reda,
idući u smjeru sjever—jug, površina sekcija povećava za 8,6:10 = 0,86°/o (računajući
od 2. do 12. reda). Prema tome, ako sekcijama reda 2. dademo težinu
1, sekcije u redu 3. imadu težinu za 0,86°/o veću, tj. ne više 1 nego 1,0086 itd.
dok sekcije reda 12. imadu težinu za 8,6% povećanu (1,086). Sekcije reda 1.
imadu težinu 1 — 0,0086 — 0,9914 (ekstrapolacija).
Ako na taj način, s takvim pondusima, uz ostale jednake uvjete, izračunamo
grubi postotak Š, dobivamo:
S = 31,1 (2)
Vidimo da u odnosu prema postotku (1) nema vidljive razlike, što se je
unaprijed moglo i očekivati.


Rubne sekcije


Nastaje i pitanje kako uzimati u obzir rubne sekcije, tj. sekcije koje su
samo djelomično (više ili manje) ispunjene teritorijem Jugoslavije. Osim toga
više jugozapadnih sekcija pokriveno je doduše teritorijem Jugoslavije, ali ne
kopnom nego morem.


Kada govorimo o postotku šumovitosti, razumijevamo odnos površine pod
šumama i ukupne površine kopna bez mora.


Sekcije koje su samo djelomično ispunjene kopnenim teritorijem Jugoslavije,
treba zapravo ponderirati. Pripada li Jugoslaviji pola sekcije, pondus
te sekcije bi bio 0,5, ako cijeloj sekciji damo težinu 1,0.