DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 46     <-- 46 -->        PDF

U konkretnom, slučaju učinjeno je slijedeće: sa spravicom zvanom »kartomjer
« ili »kurvimetar« izmjerilo se po sistemu ekvidistanti na 3 mjesta sekcije
dužinu »a« kroz područje Jugoslavije, Aritmetička srednja vrijednost


ai + a.2 + as
a — stavila se u odnos prema ukupnoj dužini sekcije i tako
3
dobila težina rubne sekcije.


Postotak šumovitosti Jugoslavije S izračunat kao pod (1), ali uzevši u račun
(na opisani način dobivene) i težine rubnih sekcija iznosi:
Š = 30,7 (3)


Dakle težine rubnih sekcija smanjuju S za (31,1 — 30,7 = 0,4)%.


Srednje pogreške (tačnost) prvih rezultata


Da dođemo barem do nekog približnog prvog iznosa za srednju pogrešku
m rezultata (3) pokušajmo slijedeće:


Naše STi, ST2 . . ST„ čine mrežu tačaka (dot grid). Tačke su svrstane po
meridijanima (kolone) i paralelama (redovi). Kolone su na si. 1 označene brojevima
od 1 do 19 (u smjeru zapad—istok). Izračunajmo Si samo za neparn
e i analogni §2 samo za parn e kolone (stupce). Dobivamo:


Si = 35,03 Š2 = 26,34
(Si + Š2) : 2 = S = 30,7
A = Si — Š2 = 8,69


Iz razlike A može se izračunati srednja pogreška pojedinih opažanja Si i
Š2 sa:
A 8,69
m = —— = ± = ± 6,16 (5)
^2 1,41


a srednja pogreška M rezultata S po formuli:


m A
M = = ± = ± 4,3 (6)


Y2~~ 2


Prema tome mogli bismo pisati:


Š = (30,7 ± 4,3)% (7)


Određivanje S metodom 4 ili 5 tačaka sekcije


Daljnji korak ispitivanja učinjen je tako, da je uzeta nešto gušća mreža
tačaka, nego što su tačke STi, ST-> . . . STn. Na listu prozirnog papira nacrtana
su tušem dva okomita pravca (srednji meridijan i srednja paralela sekcije
1 :100.000), zatim u svaki dobiveni kvadrant po jedan križić (ukupno 4 križića).
Sjecišta linija križića definiraju 4 tačke, koje su od srednjeg meridijana
udaljene 10 cm, a od srednje paralele 13,9 cm (prosječne četvrtine širine i dužine
sekcija). Tako dobivenu prozirnu šablonu sa 4 tačkice (križića) postavljalo
se na sekciju (srednji meridijan šablone poklopio se sa srednjim meridi


128