DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Pokušaj linijskog taksiranja


Ovdje će se pokušati doći do postotka šumovitosti (5) Jugoslavije na kartama
1 :100.000 i metodom linija kojom je npr. Švedska prije 30—40 godina
izvršila inventarizaciju svog šumskog fonda, ali po teren u kroz cijelu
Švedsku (E. Thorel : Metode i važniji rezultati statističke procjene šuma u
Švedskoj, Šum. List 1931, str. 645; N. Neidhardt : O šumarstvu Švedske,
ibidem 1932, str. 226—241).


Udaljenost linija uzeta je 15 minuta geografske dužine, odnosno položaj
linija na jednoj sekciji 1 : 100.000 definiran je srednjim, lijevim i desnim rubnim
meridijanom. Budući da je desni meridijan npr. sekcije Ogulin identičan
s lijevim meridijanom sekcije Karlovac, na svakoj sekciji izvršeno je linijsko
taksiranje za srednji (S) i desni (D) meridijan. Na taj način dobilo se 38 linija
koje prolaze kroz Jugoslaviju u smjeru meridijana tj. sjever—jug. Linija broj
I identična je s meridijanom 11^15´ (istočno od Pariza) odnosno odgovara srednjem
meridijanu sekcije Tolmin, linija br. 2 identična je s meridijanom
11^30´ . . ., linija br. 38 identična je s meridijanom 20°30´ odnosno odgovara
srednjem meridijanu sekcija: Kladovo, Negotin, Pirot, Bosiljgrad, Kriva Palanka,
Plačkovica i Strumica—Devđelija.


Srednja udaljenost linija na temelju širina jedne od najsjevernijih sekcija
(Tolmin 38,38 cm) i jedne od najjužnijih sekcija (Ohrid 42,06 cm) iznosi
cea 20 cm na karti odnosno 20 km u prirodi.


Taksiranje svake pojedine sekcije izvršeno je za srednji (S) i desni (D)
rubni meridijan kartomjerom (kurvimetrom). Najprije je izvršen mali pokus,
da se ispita tačnost te spravice, određivanjem postotka šumovitosti za srednji
meridijan samo sekcije Bjelovar, sa 20 uzastopnih i neovisnih mjerenja veličina
z i b. Srednji meridijan sekcije Bjelovar (kao i svi srednji i rubni meridijani
ostalih sekcija) prolazi i preko zelenih površina (šuma) i preko ostalih
površina. Ako ukupnu dužinu pojedinih dijelova meridijana koji prolaze kroz
zeleno označimo sa z, a ukupnu dužinu pojedinih dijelova meridijana koji ne
prolaze kroz šumu označimo sa b (bijelo), postotak šumovitosti za bilo koji
srednji ili desni rubni meridijan pojedine sekcije dobivamo po formuli:


z
Š = 100 (12)


z + b


Ako formulu (12) primijenimo na podatke z i b dobivene od 20 uzastopnih
neovisnih mjerenja kurvimetrom za srednji meridijan sekcije Bjelovar, dobivamo:


Š = 35,06 ± 0,04 (13)


Postotak šumovitosti na temelju 20 podataka dobivenih kartomjerom samo
za srednji meridijan sekcije Bjelovar opterećen je razmjerno malom srednjom
pogreškom aritmetičke sredine (M = ± 0,04). Interesantnija srednja
pogreška pojedini h rezultata postotka šumovitosti na srednjem meridijanu
sekcije Bjelovar iznosi: m = ± 0,18.


Kartomjerom zapravo nisu očitavane pojedinačne dužine dijelova meridijana
koji prolaze kroz šumu (zelena boja), nego su te dužine mehanički zbrajane,
tako da je pri posljednjem podizanju sa karte kartomjer dao podatak o
ukupnoj dužini z, tj. o ukupnoj dužini dijelova meridijana koji prolaze kroz