DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 49     <-- 49 -->        PDF

šumu. Na takav način određivan je i iznos b, koji se odnosi na dužinu meridijana
izvan šume.


Za srednji meridijan sekcije Bjelovar određena je srednja pogreška opažanja
veličine 2 kartomjerom sa mz == ± 0,22, a veličine b sa mi, = ± 0,21,
dok su odgovarajuće srednje pogreške aritmetičke sredine određene
Mz = ± 0,027 i Mb = ± 0,024.


Nakon ispitivanja tačnosti kartomjera prešlo se na određivanje iznosa
2 i b za srednji i desni rubni meridijan sviju raspoloživih sekcija. Kontrola
je vršena na način što suma 2 + b nije smjela jače odstupati od iznosa 55,6
tj. od srednje dužine sekcije u smjeru meridijana. Praktički postojala su odstupanja,
maksimalno do 0,7. Odstupanja iznosa 2 + b od stvarne dužine sekcije
mjerene kao cjeline trebalo bi pobliže ispitati. Npr. trebalo bi riješiti kako
\ koliko utječe gustoća izmjenjivanja površina pod šumama i onih bez šuma.
Očito je, ukoliko su šumske površine kompaktnije, tačnost očitavanja 2 i b
je veća (Nevesinje, Vukovar). Ukoliko srednji ili rubni meridijan prelazi preko
površina na kojima se nalaze manje šumske površine, ali smještene gusto,
tačnost određivanja navedenih podataka opada (N. Pazar, Uzice i dr.). Osim
toga u pitanju je nešto i usuh kaširanih sekcija.


Za svaku meridijansku liniju kroz cijelu državu izračunat je iznos 2z i
2(z + b) kao i postotni njihov odnos:


Iz


S = 100 (12a)
2(z + b)


Na taj način dobiveno je za 38 linija 38 podataka za 5. Zbog nejednakih dužina
linija, jednostavna aritmetička sredina za konačni 5 ne dolazi u obzir.
Složena aritmetička sredina za podatke Si, Ši . , . S:ss glasi:


Si . 2 (z + b)i + Š2 . 2 (z + b)2 + . . . Š38 . 2 (z + b);J8


Š = . (14)


2 (z + b)i + 2 (z + b)2 + . . , 2 (z + b)38


ili


22z


Š = 100 (12 b)
2 2 (z + b)


tj. treba staviti u postotni odnos zbroj svih 2z pojedinih linija prema zbroju


svih 2 (z + b) pojedinih linija. Postotak šumovitosti Jugoslavije na temelju


takvog linijskog taksiranja iznosi:


4286,0
Š = . 100 = 34,7 (15)
12 355,4


Radi dobivanja neke slike za srednju pogrešku rezultata (25J, formirane su
cd 38 linija tri grupe podataka, tako da je u prvu grupu ušla 1, 4, 7 ... 37.


131